Tiếng lòng

Bài ca trên núi

Ngày đăng:03-07-2017 |3:55 AM | 1034 Lượt xem

BÀI CA TRÊN NÚI

Có lòng khó khăn phúc mới hay

Giầu mà độc ác xấu xa thay

Tham nhũng phù hoa rồi sẽ khốn

Rộng rãi Chúa ban Nước Trời mai

 

Có lòng hiền lành phúc thật dài 

Binh hùng Tướng mạnh ngỡ rẳng oai

Phát xít thực dân đều thất bại

Hiền lành Chúa thưởng đất ngày mai

 

Khóc lóc chung lo dựng Nước Trời

Khoe khoang kiêu ngạo Chúa bảo thôi

Biết lo thay đổi tâm hồn mới

Khiêm cung tích Đức Phúc thật rồi.

 

Khao khát Phúc thật lẽ ở đời

Công minh chính trực sáng muôn nơi

Độc ác bất công là phản phúc

Chúa là gia nghiệp của muôn người

 

Hãy thương xót người ấy Phúc Vinh

Bon chen ích kỷ chỉ biết mình

Bắc ái thiện tâm xây Tình Nghĩa

Thương xót, yêu thương Chúa thật tình

 

Tâm hồn trong sạch Phúc mênh mông

Chẳng vướng bợn nhơ đượm sắc hồng

Thanh khiết tâm hồn luôn ngời sáng

Gạn đục khơi trong Nươc Trời ban

 

Xay dựng hoà bình Phúc thật to

Chia rẽ bất hoà ấy mối lo

Gia đình tổ Quốc cùng trái đất

Hoà bình thịnh vượng phúc Trời cho

 

Chịu khó vì Đạo Phúc trường sinh

Các Thánh xưa kia hiến thân mình

Máu Đào nhuộm thắm Tình Mến Chúa

Vững Trí bền tâm hưởng Phúc Vinh

 

Khổng Minh Chung

1/7/2017

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi