Previous
Next

HĐGM Việt Nam

Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam
Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam
Kể từ lúc thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam vào năm 1960, và nhất là từ ngày nước nhà được thống nhất, chúng ta đều ước mong có cuộc họp này. Toà Thánh và riêng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mỗi khi c