Previous
Next

Giáo lý

Cầu nguyện âm thầm trên xe buýt, trên đường phố
Cầu nguyện âm thầm trên xe buýt, trên đường phố
Khi chúng ta đón và tiếp nhận được ơn ấy trong tâm hồn của chúng ta, ngay lập tức Chúa Thánh Thần bắt đầu thôi thúc làm cho chúng ta nhạy cảm với tiếng nói của Ngài và hướng dẫn những suy nghĩ, tình c