Previous
Next

Học-hiểu-tin & sống

Sách lễ Rô-ma, nghi thức Thánh lễ mới
Sách lễ Rô-ma, nghi thức Thánh lễ mới
Uỷ Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa cho ấn hành xong SÁCH LỄ ROMA - NGHI THỨC THÁNH LỄ. Khổ sách 16 x 24 cm, bìa mầu đỏ, chữ mạ vàng được nhà xuất bản tôn giáo tại Hà Nội in xong
Về Hiến chế Sacrosanctum Concilium, Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Vatican II
Về Hiến chế Sacrosanctum Concilium, Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Vatican II
Năm 2007, nhà xuất bản OCP (Hoa Kỳ) ấn hành một tập sách mỏng nhan đề The Song of the Assembly (Cộng đoàn ca hát) gồm 23 bài viết ngắn diễn giải các văn kiện của Hội Thánh liên quan đến thánh nhạc, đặ
Ơn gọi Đời Sống Thánh Hiến: Lắng nghe và Đi theo
Ơn gọi Đời Sống Thánh Hiến: Lắng nghe và Đi theo
Mỗi đặc sủng của Hội Dòng đều là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, mỗi ơn gọi của từng cá nhân chúng ta đều là ơn ban do đó không bao giờ già cỗi, chỉ khi hồng ân đó, ơn ban đó đến với con người, với c