Previous
Next

Tìm hiểu tư tưởng cha Quynh

Cha Quynh, vị Linh mục dấn thân xây dựng một Giáo hội sống Phúc Âm trong lòng dân tộc
Cha Quynh, vị Linh mục dấn thân xây dựng một Giáo hội sống Phúc Âm trong lòng dân tộc
Vâng, nguyện vọng trở thành Linh mục Việt Nam, muốn xây dựng một Giáo hội Công giáo mang bản sắc Việt Nam, để rao giảng Tin Mừng cho người Việt Nam là động lực sống cho đời hoạt động và tất cả những h