Previous
Next

suy niệm

Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật, ngôn sứ
Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật, ngôn sứ
« Các con đã nghe dạy người xưa rằng ; Các con đã nghe nói với người xưa rằng ; Cũng có lời dạy rằng ; Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng », nghĩa là những Lề Luật và các ngôn sứ đã dạy, «
Các con hãy yêu thương thù địch các con
Các con hãy yêu thương thù địch các con
« Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con ». Đây có thể nói là điểm trổi vượt căn bản duy nhất của đạo Cô
Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai
Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai
Ngày nào cũng lo, cũng tính toán, rồi nai lưng ra làm, lại phải bon chen kèn cựa, mà người ta vẫn luôn thiếu thốn về mọi mặt. Người thì thiếu ăn, kẻ thiếu mặc ; người thiếu chiếc xe đạp cà tàng đi lại