Previous
Next

Hội nhập văn hóa

Nghi thức kính nhớ tổ tiên (lễ truyền thống Đông Xuyên khắp nơi)
Nghi thức kính nhớ tổ tiên (lễ truyền thống Đông Xuyên khắp nơi)
Ca dao Việt Nam đã nói: làm người có tổ có tông; Như cây có cội, như sông có nguồn”. Tôn kính các bậc sinh thành là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta. Đạo Chúa dạy chúng ta phải thảo hi
Nghị quyết về Lễ Nghi Tôn Kính Ông Bà Tổ Tiên
Nghị quyết về Lễ Nghi Tôn Kính Ông Bà Tổ Tiên
Khi nhìn lại quá trình loan báo Tin Mừng trong Năm Thánh, người giáo dân Việt Nam chúng ta vẫn còn đối diện với một ngộ nhận khá phổ biến nơi người ngoài Kitô giáo cho rằng: “Theo Đạo, bỏ ông bà”. Thự
Đạo Tổ tiên và đạo Công giáo tại Việt Nam: Cuộc gặp gỡ giữa văn hóa và tôn giáo
Đạo Tổ tiên và đạo Công giáo tại Việt Nam: Cuộc gặp gỡ giữa văn hóa và tôn giáo
Năm 1980, thư chung của HĐGMVN đã để ra đường hướng “Sống PHÚC ÂM giữa lòng dân tộc” như phương châm giúp tín hữu thể hiện lòng tin Kitô nơi chính quê hương đồng bào của mình. Việc tìm hiểu sắc thái v