Previous
Next

Về Cha già Quynh

Trích từ bài Nhớ cha Trần Hữu Thanh  của cha Vũ Khởi Phụng
Trích từ bài Nhớ cha Trần Hữu Thanh của cha Vũ Khởi Phụng
Một chiếc xe nhỏ đậu lại trong sân Nhà Thờ. Một chiếc xe lăn được đưa xuống. Mấy thanh niên dìu một cụ già từ xe hơi lên xe lăn. Đó là cha Phạm Hân Quynh từ một Xứ Đạo xa về viếng cha Thanh.
Cha ơi ! Cha già Quynh kính yêu ơi !
Cha ơi ! Cha già Quynh kính yêu ơi !
Những ngày này khi mà thân xác nặng nề, vận hành khó khăn để làm việc cần làm con lại nhớ cha nhiều lắm, Nhớ hôm con đến Đông Xuyên để tham dự lớp học Giáo lý viên từ khi cha còn tham dự với lớp, cha