Previous
Next

Lời Chúa mỗi ngày

Các con hãy yêu thương thù địch các con
Các con hãy yêu thương thù địch các con
« Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con ». Đây có thể nói là điểm trổi vượt căn bản duy nhất của đạo Cô