Previous
Next

Lời cha chung

Dũng cảm để yêu thương – Đức Phanxicô nói với giới trẻ
Dũng cảm để yêu thương – Đức Phanxicô nói với giới trẻ
‘Đây là một cây thẳng tắp, và có thể cho con thấy cách chịu đựng trong những thời điểm khó khăn của chiến tranh và thù hận. Một vài người các con muốn bỏ đi, nhưng trốn chạy các thách thức cuộc sống k
Lòng nhân từ cho phép con người tái hòa nhập vào xã hội
Lòng nhân từ cho phép con người tái hòa nhập vào xã hội
Một người thầy giỏi thì đi vào cốt yếu của vấn đề. Người thầy ấy không mải mê trong những chi tiết, nhưng ông muốn truyền đạt những gì thực sự quan trọng để con hay học sinh của mình thấy được ý nghĩa