Previous
Next

giáo hội hoàn vũ

Toà Thánh tái khẳng định quy định của Giáo luật về việc truyền chức giám mục
Toà Thánh tái khẳng định quy định của Giáo luật về việc truyền chức giám mục
Không được phép tiến hành bất kỳ lễ truyền chức giám mục nào mà không có sự ủy nhiệm cần thiết của Đức giáo hoàng”, đó là kết luận trong Thông cáo của ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh,
Về Trump, Đức Thánh Cha nói: Tôi không đưa ra phán xét về cá nhân hay chính trị gia nào
Về Trump, Đức Thánh Cha nói: Tôi không đưa ra phán xét về cá nhân hay chính trị gia nào
11/14/2016 10:08:35 AMTheo những gì thuật lại, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một câu trả lời nguyên tắc khi được hỏi ngài nghĩ gì về Donald J. Trump vào đêm bầu cử của nước Mỹ: “Tôi không đưa ra ph
Đức Thánh Cha Phanxicô: Thật sai lầm khi nói đến cải tổ việc cải tổ Phụng vụ
Đức Thánh Cha Phanxicô: Thật sai lầm khi nói đến cải tổ việc cải tổ Phụng vụ
Vatican II và Hiến chế công đồng Sacrosanctum concilium vẫn phải được áp dụng như hiện thời. Thật sai lầm khi nói đến ‘cải tổ việc cải tổ’”, Đức Thánh Cha nói, và như vậy không tán thành đề nghị gần đ