Previous
Next

Ngày ba mươi tám, thứ sáu tuần năm
Ngày ba mươi tám, thứ sáu tuần năm
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy sự căng thẳng gia tăng thêm một nấc nữa giữa người Do Thái và Đức Giê-su. Thấy Đức Giê-su là họ lại hành động ngay. Tay đã sẵn sàng để ném đá Đức Giê-su