Previous
Next

Lời giới thiệu sách Gương phúc dành cho giáo dân
Sách Gương phúc gồm nhiều điều rất sâu sắc, những điều ấy cần được tiếp tục đón nhận giúp nuôi dưỡng chúng ta. Chính vì vậy mà có tập sách này. Những điều bổ ích sâc sắc đã được giữ lại, những thích n
Niềm xác tín của con, Chúa nhật V mùa Chay năm A
Niềm xác tín của con, Chúa nhật V mùa Chay năm A
« Con có tin điều đó không? », Đức Giê-su hỏi Mác-ta. Đó cũng chính là câu hỏi mà Đức Giê-su đặt ra cho ta hôm nay. Ta có đủ can đảm để trả lời với tất cả niềm xác tín như Mác-ta hay không ?
Đứng dậy mà đi
Đứng dậy mà đi
Ngược với thái độ tin tưởng táo bạo của anh bất toại và các bạn, là thái độ thụ động ngồi của các luật sĩ và Pharisêu. Họ cứng nhắc trong suy nghĩ truyền thống của mình : chỉ một mình Thiên Chúa mớ
Gợi ý mục vụ năm 2019: Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn
Gợi ý mục vụ năm 2019: Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn
Các Đức Giám mục của chúng ta, cách riêng, nêu ra ba loại đối tượng phạm trù: các gia đình di dân, các gia đình của các cặp hôn phối khác tôn giáo/tín ngưỡng, và các “gia đình” li thân, li dị tái hôn.