Previous
Next

Sức mạnh nội tâm

SGP, Q.1, Sức mạnh nội tâm, bài 1 : Phải noi gương Chúa Giê-su
SGP, Q.1, Sức mạnh nội tâm, bài 1 : Phải noi gương Chúa Giê-su
Giáo lý của Chúa Ki-tô vượt hẳn mọi giáo lý của các thánh. Giáo lý của các thánh nhằm mục đích là dẫn ta đến cùng Chúa Giê-su để được sung mãn. Mỗi vị thánh chỉ là một tia sáng của Mặt Trời thánh thiệ