Previous
Next

Sách thiêng liêng

SGP, Q.1, Sức mạnh nội tâm, bài 1 : Phải noi gương Chúa Giê-su
SGP, Q.1, Sức mạnh nội tâm, bài 1 : Phải noi gương Chúa Giê-su
Giáo lý của Chúa Ki-tô vượt hẳn mọi giáo lý của các thánh. Giáo lý của các thánh nhằm mục đích là dẫn ta đến cùng Chúa Giê-su để được sung mãn. Mỗi vị thánh chỉ là một tia sáng của Mặt Trời thánh thiệ
Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai
Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai
Ngày nào cũng lo, cũng tính toán, rồi nai lưng ra làm, lại phải bon chen kèn cựa, mà người ta vẫn luôn thiếu thốn về mọi mặt. Người thì thiếu ăn, kẻ thiếu mặc ; người thiếu chiếc xe đạp cà tàng đi lại