Previous
Next

Sách Gương phúc

Lời giới thiệu sách Gương phúc dành cho giáo dân
Sách Gương phúc gồm nhiều điều rất sâu sắc, những điều ấy cần được tiếp tục đón nhận giúp nuôi dưỡng chúng ta. Chính vì vậy mà có tập sách này. Những điều bổ ích sâc sắc đã được giữ lại, những thích n
SGP, Q.1, Sức mạnh nội tâm, bài 1 : Phải noi gương Chúa Giê-su
SGP, Q.1, Sức mạnh nội tâm, bài 1 : Phải noi gương Chúa Giê-su
Giáo lý của Chúa Ki-tô vượt hẳn mọi giáo lý của các thánh. Giáo lý của các thánh nhằm mục đích là dẫn ta đến cùng Chúa Giê-su để được sung mãn. Mỗi vị thánh chỉ là một tia sáng của Mặt Trời thánh thiệ