Suy niệm tháng Trái Tim

Trái Tim Đức Chúa Giê-su là mạch hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con

Ngày đăng:18-06-2017 |2:59 PM | 1319 Lượt xem

Ngày mười chín

Trái Tim Đức Chúa Giê-su

là mạch hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con

Thường thường khi nghĩ đến Trái Tim Chúa Giê-su chúng ta liên tưởng ngay đến việc tên lính trên đồi Gôn-gô-tha đã lấy đòng đâm vào Trái Tim Người, trong lễ Thánh Tâm, bản Phúc Âm đọc cũng là kể lại chuyện ấy. Từ 2000 năm nay việc Trái Tim Chúa Giê-su bị lưỡi đòng đâm thâu qua đã thành một tượng trưng lớn cho tình yêu Người đến với chúng ta, yêu đến đau thương, đến nát trái tim, đến chết. Điều này chúng ta đã cùng nhau suy ngắm. Chính Chúa đã nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu cho mạng sống mình đi vì người mình yêu (x. Ga 15,13) và chính Chúa đã thực hành lời ấy, Chúa yêu chúng ta và đã cho mạng sống vì chúng ta, Trái Tim Chúa đã bị lưỡi đòng đâm thâu qua. 

Thánh Gio-an kể lại việc tên lính lấy lưỡi đòng đâm thâu qua Trái Tim Chúa trên Thánh giá có thêm rằng : máu cùng nước từ Trái Tim Chúa chảy ra (x. Ga 19,34), máu và nước này là những giọt cuối cùng từ Trái Tim Chúa chảy ra, đã thành một tượng trưng mới, máu là MMáu Thánh trong phép Thánh Thể, nước là nước Rửa tái sinh, từ Trái Tim Chúa đã sản sinh ra các bí tích ban sự sống, sự sống lại này và đời đời cho chúng ta, tinh thần bản Phúc Âm rất rõ : các bí tích đã từ Trái Tim Chúa mà sản sinh ra. 

Các bí tích đạo mới là do tình yêu Chúa sáng lập ra, Chúa đã vì yêu ta mà lập ra các bí tích, không những Chúa yêu ta, mà yêu ta đến nỗi thí mạng sống mình, tình yêu lớn nhất, mà lại còn một tình yêu lớn hơn thế nữa, đó là lấy ngay cái chết của mình mà dưỡng nuôi cho chúng ta sống, lấy bản thân mình hy sinh đi mà cho sự sống của chúng ta : nước tái sinh cho chúng ta được rũ bỏ con người cũ mặc lấy con người mới Chúa Giê-su Phục sinh nhờ Thánh Linh Người, thành Thánh Thể để thánh hóa đời sống ta, Chúa đến sống trong ta biến đổi ta dần dần trở nên thịt xương Người, chi thể Người. Việc Trái Tim Chúa bị lưỡi đòng thâu qua, máu cùng nước chảy ra, như vậy đã thành một tượng trưng vĩ đại thâm sâu mới : Trái Tim Chúa là mạch đầy rẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng ta, là cội rễ cho chúng ta được ơn lành nên thánh, là sự sống cùng là sự sống lại chúng con.

Chúa đã vì yêu chúng ta, xuống dạy dỗ, làm ơn lành cho chúng ta, Chúa đã làm người hèn, nghèo nàn, vất vả, tình yêu Chúa là như thế. Dù gặp thù địch, hãm hại, Chúa vẫn tiếp tục công việc thương yêu ta, Chúa đã bị chết trên Thánh giá, tình yêu đi đến hy sinh, trái tim bị đâm thâu qua, Chúa đã chết vì chúng ta, tình yêu ấy là lớn nhất, Chúa đã nói và đã làm như vậy. Tuy nhiên ở đây tình yêu Chúa còn lớn hơn cái lớn nhất ấy trong bình diện loài người, đó là lấy chính bản thân mình đã hy sinh để làm của nuôi chúng ta, chính từ trái tim yêu mến ta, sản sinh ra các bí tích làm cho chúng ta được sống với Người, sống trong Người, sống bằng chất lượng đời Người, chỉ có Thiên Chúa mới yêu ta được đến thế.

Trái Tim Chúa đã nghĩ ra cách yêu ta lạ lùng ấy, Bí tích làm cho chúng ta sống bằng chính đời sống Chúa, Chúa ở trong ta và hoạt động cho ta trở nên chi thể Chúa. 

Thánh Phao-lô đã nói :

“Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người” (Rm 6,3-6).

Còn về phép Thánh Thể, thì Chúa đã nói :

« Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết » (Ga 6,53-54). 

Tình yêu Chúa đã làm cho Chúa hóa đời sống ta, trở nên bánh nuôi ta, máu nuôi ta, thế là hơn cả tình yêu đến hy sinh, hơn cả tình yêu chết vì người mình yêu, Trái Tim bị lưỡi đòng thâu qua, máu cùng nước chảy ra, là tượng trưng và thực hiện một mầu nhiệm vĩ đại vô cùng, chúng ta đừng bao giờ quên rằng các bí tích là do tình yêu Chúa mà ra, là do tình yêu Chúa yêu ta sản sinh ra, yêu ta quá lắm nên nghĩ ra cách nhiệm mầu ấy. Các bí tích không phải là cách thánh hoá chúng ta bình thường nhưng là bởi tình yêu Chúa mà ra, không phải là những tổ chức do một đầu óc lạnh lùng nên nghĩ ra, mà là do một trái tim rất yêu thương đã phát sinh ra, và mỗi khi ta lĩnh nhận bí tích là ta thông công với trái tim Chúa, nguồn mạch yêu thương hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng ta. Nhận bí tích là đến gặp một tình yêu, nhận bí tích là uống vào suối yêu thương một tình yêu tận tình đã chết vì chúng ta. Bí tích là chứng tỏ của một tình yêu tận cùng, lấy chính bản chất mình mà thông đi sự sống, sự sống lại, sự yên ủi, sức mạnh, chiến thắng và niềm vui. Đừng bao giờ chúng ta tách bí tích khỏi tình yêu, đừng bao giờ coi như một ân huệ rộng rãi xuông, nghĩ đến bí tích là phải nghĩ tình yêu, tình Chúa là nguồn gốc của bí tích.

Đây là đỉnh cao nhất của tình yêu Chúa đối với chúng ta, Trái Tim Chúa bị lưỡi đòng thâu qua, như kinh Tiền Tụng lễ Thánh Tâm nói :

« Vì tình thương lạ lùng khi chịu trên thập giá. Người đã tự hiến thân vì chúng con. Từ cạnh sườn bị đâm thủng, Người đã để máu và nước chảy ra, hầu khơi nguồn các bí tích của Hội Thánh. Nhờ đó, khi mọi người chúng con được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng mở của Ðấng Cứu Thế, thì được luôn vui mừng múc tận nguồn ơn cứu độ muôn đời ».

Chúng ta thường suy nghĩ rất hời hợt về những mầu nhiệm thâm sâu vô cùng của đạo, nhiều khi khi chẳng suy nghĩ gì, chỉ làm mọi việc vì thời gian. Đây cũng là kiểu bạc tình, có cái là chính chúng ta không biết gì, chúng ta bạc tình, chúng ta hãy xin ơn ý thức hơn về các mầu nhiệm trong đạo để đền đáp chút ít cho tình Chúa yêu chúng ta đến cùng kiệt lạ lùng như vậy. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi