Suy niệm tháng Trái Tim

Trái Tim Chúa Giê-su là biểu tượng tình yêu Thiên Chúa

Ngày đăng:21-06-2017 |11:33 PM | 1569 Lượt xem

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Ngày hai mươi hai

Trái Tim Chúa Giê-su là biểu tượng tình yêu Thiên Chúa 

Những ai suy nghĩ một chút có thể ngạc nhiên không hiểu tại sao trong tháng Trái Tim Chúa Giê-su lại suy ngắm đi đẩu đi đâu, về tình yêu Chúa trong đạo Cũ Mô-sê. Trong các Tiên tri toàn nói về Đức Chúa Trời chung chung, nào về các công việc Thiên Chúa đã làm cho dân Người từ đời nào đời nào, tại sao trong tháng Trái Tim lại nói đến những chuyện ấy, những chuyện ấy có liên quan gì đến Trái Tim Chúa Giê-su, lại còn những chuyện vì sao trong Hội Thánh, ngày tận thế nữa, thế thì nghĩa là làm sao ?

Chúng ta phải nhớ lại chương trình Đức Chúa Trời, đạo Thiên Chúa có một chương trình, một chương trình thương yêu, do Chúa là tình yêu đã sáng tạo nên, chương trình ấy bị phá vỡ bởi loài người tội lỗi Chúa vẫn thương yêu tìm làm lại, có nhiều đợt, mỗi đợt làm lại là một đợt thương yêu, cuối cùng như Thánh Gio-an nói là Thiên Chúa quá yêu thương loài người nên cho con xuống để làm chương trình ấy cho xong (x. Ga 3,16-17 và Ep 1,7-12).

Vậy Chúa Giê-su là sứ giả tình yêu Thiên Chúa, Chúa Giê-su là do Thiên Chúa quá yêu loài người nên sai đến, Chúa Giê-su mang tình yêu Thiên Chúa đến cách đầy đủ nhất. Trong Trái Tim Chúa Giê-su là tình yêu Chúa Cha thể hiện, Trái Tim Chúa Giê-su là Đỉnh Cao của tình yêu Chúa được giãi bày. Trong Trái Tim Chúa Giê-su đọng lại tất cả tình yêu Đức Chúa Cha. Trái Tim Chúa Giê-su là Tòa Đấng cực cao cực trọng, nghĩa là Đức Chúa Cha. Trái Tim Chúa Giê-su là nơi giót tính Đức Chúa Trời ngự.

Trong những giai đoạn trước, tình yêu Thiên Chúa đã được tỏ lộ phần nào, nơi Trái Tim Chúa Giê-su tình yêu Thiên Chúa được chứa đựng đầy tràn vô cùng, tuyệt đối. Trái Tim Chúa Giê-su là giai đoạn cuối cùng của câu chuyện tình yêu Thiên Chúa, là nơi dồn lại, hoàn tất và đạt tới đỉnh cao tất cả đợt yêu thương từ trước. Cần phải đặt Trái Tim Chúa Giê-su vào toàn bộ chương trình yêu thương của Thiên Chúa là vì thế. Cần phải thông qua Trái Tim Chúa Giê-su mà hiểu chương trình yêu thương của Thiên Chúa, hiểu tình yêu thương của Thiên Chúa, qua Trái Tim Chúa Giê-su liên hệ đến tình yêu của Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha yêu ta qua Trái Tim Chúa Giê-su, không thể hiểu tháng Trái Tim Chúa Giê-su đầy đủ nếu không đặt vào toàn bộ chuyện tình yêu Thiên Chúa đối với loài người được.

Chính vì lý do ấy mà đã phải kể từ đầu câu chuyện Chúa yêu thương như thế nào, qua các giai đoạn lịch sử loài người Chúa đã dạy dỗ loài người dần dần hiểu biết tình yêu Chúa ngày càng sâu, càng thật, huấn luyện từ sợ hãi đến yêu thương, từ bề ngoài vào nội tâm, gọi là nội tâm hóa tình yêu, đi vào chiều sâu của tâm hồn, đi đến kết hợp làm một trong lòng. Đã cần hàng ngàn năm dạy dỗ, từng bước một, thực tế là qua các Tiên tri, Thiên Chúa đã cho Dân Chúa biết đi qua sợ hãi, qua biết ơn, qua lợi lộc, qua tình cảm hời hợt bên ngoài mà hiểu thế nào là tình yêu chân thật, tình yêu tôn trọng lẫn nhau, tình yêu vô vị lợi, tình yêu xây dựng nâng nhau lên, tình yêu xả kỷ đến hy sinh vì nhau, tình yêu hòa một tinh tuyền. Đã cần sự lớn lên theo dòng lịch sử qua nhiều giai đoạn mới có thể hiểu được Trái Tim Chúa Giê-su, hiểu chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, chiều dài của tình yêu Chúa. Trái Tim Chúa Giê-su là đỉnh cao, phải lần từ thấp dần dần đi lên, có thế mới hiểu được giá trị của đỉnh cao ấy thế nào. Trong Chúa Giê-su tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ hoàn toàn, bài Sách Thánh đọc trong lễ Trái Tim có câu :

“(Thiên Chúa) Soi sáng cho mọi người biết cách thức phân phát mầu nhiệm đã được ẩn giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa, Ðấng tạo thành vạn vật : khiến các chủ thần và quyền thần thiên quốc đều phải nhờ Hội thánh mới biết được sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa, thể theo dự định từ trước muôn đời mà Ngài đã thi hành trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (x. bài đọc hai lễ Thánh Tâm năm C). 

Thiên Chúa đã có một kế hoạch, kế hoạch ấy có từ muôn thưở, kế hoạch khôn ngoan muôn hình vạn trạng, kế hoạch ấy đã suy niệm trong Chúa Con, và đến thời đạo Chúa Giê-su mới được bộc lộ ra, lúc thi hành thì các Thiên Thần mới biết được. Chúa Giê-su đến là để loan báo kế hoạch ấy, là để thực hiện kế hoạch tình yêu ấy cho dứt khoát, cho xong. Chỉ có Chúa Giê-su mới tỏ ra được tình yêu Thiên Chúa dài dộng cao sâu thế nào, tình yêu vượt quá sức trí khôn ta, tình yêu xung mãn đời đời. Chúa Giê-su đến bộc lộ kích thước, vì thế phải trình bày mọi kích thước từ xa xưa đến nay, tất cả kế hoạch Thiên Chúa đã có trong Chúa Ki-tô, chính vì thế mà đã phải làm lâu, từ xa xưa đến Chúa Ki-tô là đỉnh, là trung tâm, chính vì thế mà đã có những bài viết về tình yêu Thiên Chúa từ đầu tháng này cho đến hôm nay.

Từ nay đến ngày sau hết vấn đề là cần phải biến mầu nhiệm này, tình yêu này. Từ nay đến ngày Chúa trở lại cần thực hiện, thể hiện, thực hành, hoàn thành kế hoạch tình yêu này trong nhân loại, trong tạo vật. Từ nay vấn đề là khai thác hết mọi ý nghĩa, mọi khả năng, mọi mặt phong phú của tình yêu Trái Tim Chúa, là triển khai mầu nhiệm tình yêu Chúa đến hậu quả cuối cùng của nó. Thời gian sẽ mỗi ngày bộc lộ sự phong phú ẩn tàng trong Trái Tim Chúa, và sự triển khai ấy quyết định ngày Chúa trở lại, khi sự triển khai đạt tới mức mà tự quyền Chúa quyết định.

Tình yêu Chúa vừa là chương trình phải làm vừa là động lực giúp ta làm, Chúa đã mang lửa ném vào thế gian, Chúa mong muốn nó lan rộng trong thế gian, sưởi ấm thế gian, và nhóm lửa tình yêu Chúa trong thế gian. Chính đây là động lực giúp ta thực hành chương trình tình yêu ấy. Hơn thế, chính tình yêu ấy sẽ lại là phần thưởng cuối cùng, là hạnh phúc đời đời của con cái Chúa, từ đầu đến Chúa Giê-su là sự mặc khải dần dần đạt tới đỉnh cao, từ Chúa Giê-su đến ngày cuối cùng là thực hiện tình yêu ấy cho đến ngày hoàn tất. Cuối cùng tình yêu đã hoàn thành công việc sẽ là phần thưởng không cùng sẽ là của ta. Như vậy tình yêu đã khép kín vòng đi của mình mà trở về cùng Chúa Ba Ngôi là tình yêu vĩnh viễn sống động linh thiêng. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi