Suy niệm tháng Trái Tim

Tình yêu là thông cảm với người mình yêu

Ngày đăng:14-06-2017 |10:08 PM | 1240 Lượt xem

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Ngày mười lăm

TÍNH CHẤT TÌNH YÊU CHÚA :

TÌNH YÊU THÔNG CẢM VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU

Tình yêu kết hợp hai người yêu nhau thành một vì thế đòi hỏi phải có sự thông cảm với nhau, Trái Tim Chúa yêu loài người lên rất thấu hiểu lòng con người chúng ta, mà cũng vì thế mà biết cách nâng đỡ cái tốt nơi ta, sửa chữa cái kém nơi ta, dần dần biến đổi loài người trở nên giống như Chúa, nâng con người lên kết hợp với Chúa. 

Người ta thường nói tình yêu làm cho mù quáng, đối với loài người nhiều khi có thể thật, bởi vì tình yêu chúng ta không trong sạch, tinh tuyền, chân thành, tình yêu ích kỷ thì hay như vậy. Nơi Chúa không có sự mờ quáng ấy, tình yêu nơi Chúa rất sáng suốt và thông cảm với người Chúa yêu trong sự thật, Chúa thấu rõ chúng ta. 

Chúa thấu rõ nơi con người có gì tốt và Chúa vui mừng quý mến, yêu nhau thì phải thế. Con mắt phải là con mắt tích cực không xuyên tạc, không có định kiến, Chúa thấy một viên sĩ quan bên lương có đức tin mạnh Chúa khen (x. Lc 7,1-10), người đàn bà xứ Phê-ni-xi có lòng tin vững chắc lòng Chúa bỡ ngỡ mến phục (x. Mc 7,24-30), anh thanh niên giàu có sốt sắng đã biết giữ giớí luật Chúa từ bé, trái tim Chúa xốn xang, đem lòng yêu mến (x. Mt 19,16-22)… Thánh Kinh áp dụng cho Chúa câu của tiên tri I-sa-i-a nói : « Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người… Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi » (Mt 10,18.20). Có một tí tốt Chúa cũng quý, trừ con người giả hình kiêu căng từ chối ánh sáng, Chúa không bỏ rơi một ai, người Pha-ri-sêu tốt Chúa yêu và trọng (Ga 3,1-21), người phụ nữ xứ Sa-ma-ri-a bên bờ giếng giữa nhiều tội lỗi còn có điều lành, Chúa khới điều lành và thành công (x. Ga 4,1-30), người trộm lành trên đồi Gôn-gô-tha được Chúa thương (x. Lc 23,39-43), Chúa không có cái kiểu dìm cái hay của người khác đi, vì Chúa yêu nên Chúa quý mọi sự lành dẫu bé nhỏ đến đâu, đãi một tấm cát lấy một hạt vàng cũng bỏ, Chúa trân trọng cái tốt trong mọi người chúng ta.

Chúa thấy rõ nơi con người mắc điều gì yếu đuối, kém cỏi, lỗi lầm xấu xa, Chúa yêu nên Chúa thấy, thấy và mời gọi trở lại, tình yêu Chúa khắt khe, đòi hỏi yêu mình Chúa, nhưng khi con người lỗi lầm thì Chúa thương và mong cứu, để ta lại trở lại yêu Chúa như tình yêu khắc khe Chúa đòi hỏi. Câu chuyện bỏ 99 con chiên lành đi tìm một con chiên lạc là như thế (x. Lc 15,3-7), câu chuyện đồng tiền đã mất là như thế (x. Lc 3,8-10), câu chuyện người cha chạy đến ôm đứa con phung phá trở về là vì vậy (x. Lc 15,11-32), vì Trái Tim Chúa hiểu lòng ta, thương xót ta , sự thông cảm, hiểu thấu ở đây mang tên là sự nhân từ, nhân lành. Trái Tim Đức Chúa Giê-su đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu. Ông Gia-kêu tội lỗi, Chúa đến để ông thống hối ăn năn (x. Lc 19,1-10), thầy thuốc đến là vì người ốm (x. Mc 2,13-17), tình yêu chân thật thấy rõ cái kém cái yếu của người mình yêu, không mù quáng cho cái xấu là tốt, nhưng lại có sự thông cảm mà sửa chữa, cứu giúp nhau. Trái Tim Chúa Giê-su ban cho chúng con được bằng ăn và làm lành cùng Đức Chúa Cha, hòa giải, hòa hợp tình yêu chân thật thấy tha thứ và đôỉ mới cho đến đời đời, câu Phúc Âm sau đây sẽ vang khắp nơi để nói lên khía cạnh rất quan trọng của Trái Tim Chúa, của tình yêu Chúa : « Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng » (Mt 11,28-30).

Chính vì thế Chúa thông cảm với nỗi khổ của người đời, người sầu khổ, bệnh tật, Chúa động lòng thương mẹ góa ở Na-im có con trai độc nhất đã chết, Phúc Âm nói rõ Chúa xúc động thông cảm nỗi khổ của bà (x. Lc 7,11-17), Chúa biết lòng Ma-ri-a Mác-đa-la thống hối biết ơn, và Chúa đã tha thứ cho cô, cô đã nên thánh (x. Ga 12,1-11). Trái Tim Chúa là một nguồn cảm thông với tất cả người đời để khơi nó lớn lên, cảm thông với nỗi khổ của người đời để chia phần, để làm giảm đi, cảm thông với lỗi lầm yếu đuối để người đời nhận ra, thống hối, cải hóa và đổi mới đời mình, tình yêu thông cảm là một nét đặc biệt của Trái Tim Chúa. 

Tình yêu Chúa là một tình yêu rất thông cảm với người Chúa yêu, chính vì thế mà tình yêu ấy rất tỉnh táo, không lầm. Trên đây chúng ta có nhắc đến một ý là khi người ta yêu thì nhiều khi đâm ra mù quáng, mất tỉnh táo, mất cảnh giác, đánh giá sai lạc nơi người mình yêu, cái dở cũng cho là tốt, cũng bênh, cái sai cũng cho là đúng cũng bảo vệ. Nơi Chúa không thế, cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai, cái đúng thì Chúa nâng lên để đúng hơn, khuyến khích cổ vũ, quý mến, khen ngợi, cái sai Chúa nhận ra ngay, Chúa thương vạch cho thấy và sửa chữa, từ mình nhận ra và uốn nắn, thống hối ăn năn, Chúa không bị lừa bao giờ, Chúa biết Giu-đa và Chúa cứu nhưng không ép được đành chịu, Chúa biết rõ đám người Pha-ri-sêu định gài bẫy định làm hại, định lừa Chúa. Phúc Âm nói Chúa thấu rõ lòng bọn xấu ở Giê-ru-sa-lem lần đầu. Phúc Âm Thánh Gioan viết :

“ Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người” (Ga 2,23-25).

Không cần có ai báo cáo về con người với Chúa, vì chính Chúa, Chúa biết có gì nơi người đời, tình yêu Chúa rất tỉnh táo, thông cảm nhưng tỉnh táo, thông cảm nên tỉnh táo. Chúa không nhầm về ai, không bị lừa bởi ai, Chúa biết người đời, nay tốt mai xấu, nay theo mai bỏ, theo giả vờ cũng có, theo để hại cũng có, ăn cùng bàn rồi giờ chân đạp lại như Thánh Kinh nói, cũng có theo vì lợi khi hại thì bỏ cũng có, hăng hái theo thật tình nhưng yếu đuối chối bỏ cũng có, đủ kiểu, ai thuộc kiểu nào Chúa biết, không bị lừa, tình yêu khi trong sáng, xả kỷ, khi chân thành thì tỉnh táo, sáng suốt không mù quáng như người đời vẫn nói. 

Tình yêu chúng ta thường lệch lạc, thiên vị, mù quáng, vì thường là ta ích kỷ, yêu nhưng thực tế không phải là yêu mà là vơ về mình, tình yêu chúng ta vẩn đục, thấp kém, vị lợi, đam mê pha phôi nhiều xấu xa. Chúng ta hãy suy ngắm về Trái Tim Chúa đầy tình yêu, thâm sâu, sáng suốt, chân thành, từ bi, xây dựng, để rồi xin Chúa uốn trái tim ta được ngày càng trở nên giống Trái Tim Chúa hơn. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi