Suy niệm tháng Trái Tim

Tình yêu chúng ta phải cụ thể bằng hành động

Ngày đăng:27-06-2017 |4:38 AM | 1355 Lượt xem

Ngày hai mươi tám 

Tình yêu chúng ta phải cụ thể bằng hành động

Trong một bài trước chúng ta đã thấy tình Chúa yêu ta rất cụ thể, tình yêu Chúa mênh mông trong Trái Tim Người, nhưng khi xuất hiện ra với chúng ta thì có những biện pháp cụ thể, chứng cớ cụ thể, công việc cụ thể. Chúa yêu Dân Chúa thì gỡ khỏi cảnh nô lệ, đày ải, dạy dỗ lề luật, che chở khỏi gian nguy, cho một mảnh đất làm gia nghiệp, Chúa Giê-su đã dạy Lời Hằng Sống, đã chữa bệnh tật, cho ăn, cho cá, cho bánh hằng sống, đã chữa bệnh tật, nhất là cho Thánh Linh thắng tội, sống bình an hồn xác. Cũng vậy tình yêu chúng ta phải cụ thể, chúng ta yêu Chúa trong lòng, điều ấy rất cần, nhưng cần thể hiện ra bằng công việc cụ thể, chúng ta yêu nhau trong lòng, điều ấy rất cần, nhưng cần thể hiện ra bằng hành động cụ thể.

Đạo là một vấn đề óc, nhưng không phải chỉ là vấn đề óc. Đạo là một vấn đề tim nhưng không phải chỉ bắt đầu ở tim rồi kết thúc ở tim. Đạo còn là vấn đề sống, bằng hành động cụ thể. Đối với Chúa, chúng ta thấy ấm áp, thấy được an ủi thấy sốt sắng, nhất là khi đọc kinh, khi ăn năn thống hối đền tạ Trái Tim Chúa, chúng ta thấy lòng chúng ta thổn thức, xao xuyến thì là cho rằng mình đã yêu mến Chúa và ta yên tâm và tưởng là xong, nếu đôi khi Chúa thương ban cho chúng ta sự an ủi trong lòng, sự êm đềm ngọt ngào của tình yêu Chúa, đó là một ơn trọng và chúng ta cần cảm tạ Người. Đối với những tâm hồn ngay lành, Chúa hay đến ủi an và trợ lực, cái ấy là quý, là cốt yếu, mà cũng không phải là nhất thiết, không phải là cốt yếu của tình yêu, mà cũng không phải là nhất thiết luôn có như vậy nên khi không có là không yêu Chúa, không phải lời Chúa vẫn còn đó sao, hễ ta làm lệnh Chúa truyền, nếu ta giữ Lời Chúa là ta yêu Chúa và ở trong Người, đấy mới là tiêu chuẩn chắc chắn nhất. 

Khi ta yêu Chúa, Thánh Linh Người đến trong ta, Thánh Linh đến có khi người thương yên ủi ta, trong trường hợp ấy ta rất tạ ơn Người, vì chúng ta yếu đuối, đôi khi sự an ủi trợ lực có ích lợi nhiều cho ta, tuy nhiên không phải bao giờ cũng thế, lắm khi sự an ủi ấy dẫn đến sướt mướt, dẫn đến ủy mị, thụ động và rất là tệ hại. Không, yêu Chúa căn bản không phải là vấn đề tình cảm, ướt át, thụ động, căn bản yêu Chúa là làm theo ý Chúa thì cần có những hành động cụ thể.

Tôi yêu Chúa thế thì tôi phải làm gì để làm sáng danh Chúa ? Tôi yêu anh em tôi thì tôi phải làm gì cụ thể để chứng tỏ yêu anh em tôi ? Chúng ta đọc kinh, ăn năn tội, thế là tốt, nhưng nếu thế rồi thôi thì còn rất là thiếu sót, yêu Chúa không thì rất là khiếm khuyết, phải làm gì trong khi yêu Chúa trong nhà thờ, phải thể hiện tình yêu ấy bằng những việc cụ thể, dưới đất này ngay bây giờ. Phúc Âm đã kết án nặng về những kẻ chỉ có mồm nói lạy Chúa, lạy Chúa nhưng rồi không làm gì chứng tỏ tình yêu ấy cả, Chúa đã mắng và bảo : Hãy xéo đi, ta không biết các ngươi, hỡi quân gian ác (x. Mt 25,31-45) ! Yêu Chúa mà không thể hiện bằng việc cụ thể, yêu nhau mà không thể hiện bằng công việc cụ thể chỉ là xây nhà trên cát, chẳng thoát khỏi sụp đổ tan tành.

Khi Gio-an Tẩy Giả cho người đến hỏi Chúa có phải là Đấng Ki-tô không, Chúa đã trả lời : « Hãy về bảo Gioan biết những điều anh em xem thấy, người mù được xem, người què được đi, người điếc nghe thấy, người phong hủi được lành, người chết sống lại, và người nghèo được nghe tin mừng » (Mt 11,4-5). Đây là ám chỉ một lời tiên tri I-sa-i-a đã làm chứng, đã có những việc cụ thể, những việc ấy là đặc trưng của chức năng ki-tô. Chúng ta muốn thành thành phần thân thể Chúa, cũng cần có công việc cụ thể minh chứng, công việc cụ thể đặc trưng mới làm chứng thật chúng ta yêu Chúa, yêu nhau. Phải cho kẻ đói ăn, phải cho người mù thấy, kẻ què đi, người điếc nghe, người nghèo được nghe rao giảng Tin Mừng. Chúng ta đã làm gì ? Chúng ta phải tự hỏi : Tôi đã làm gì để xây dựng Nước Chúa, xây dựng Trời mới Đất mới, xây dựng Giáo hội, xây dựng công bằng tự do, tình thân, chống bất công, chống đàn áp, chống đói khát dốt nát, khổ cực ? Tôi đã làm gì ? Tôi có làm gì không ? Tôi đã đóng góp vào Thân thể mầu nhiệm Chúa, vào phác thảo đời sau hay tôi chỉ yêu Chúa trong tim, trong nhà thờ, trong lý thuyết mà thôi ?

Chúng ta có thể thắc mắc, Chúa Giê-su là con Thiên Chúa, có quyền năng, có thể làm phép lạ, còn chúng ta yếu đuối không làm phép lạ được, phải trả lời rằng : Chúng ta không làm được phép lạ thì chúng ta cứ làm cố gắng hết sức với trí tuệ, khả năng lao động, khoa học kỹ thuật, lao động có thể thay thế cho phép lạ, đó là cách làm phép lạ của chúng ta, chúng ta cứ cố gắng làm những việc cụ thể với hết khả năng trí tuệ và tâm sức của ta là đủ, nhưng phải có công việc cụ thể, có việc làm theo chiều hướng Trời mới Đất mới, phác thảo đời sau, kiện toàn chương trình Đức Chúa Trời, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể thực tế của thời ta.

Chúng ta phải yêu Chúa, yêu nhau một cách cụ thể, thực tế, đừng yêu bằng môi miệng, Thánh Gia-cô-bê nói : « Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết » (x. Gc 2,14-26). Cũng vậy ta có thể nói : Tình Yêu không có việc làm là tình yêu giả dối, tình yêu chết. Amen.

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi