Suy niệm tháng Trái Tim

Tình yêu Chúa thì tự do

Ngày đăng:13-06-2017 |4:38 AM | 1171 Lượt xem

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Ngày mười bốn

TÍNH CHẤT TÌNH YÊU CHÚA :

Tình yêu Chúa thì tự do

Một trong những tính chất quan trọng của tình yêu chúng ta là sự tự do, không ai, không có gì bắt buộc Chúa yêu ta cả. Điều này quá rõ ràng, Thiên Chúa yêu ta chỉ vì yêu ta, mong muốn cho ta được hạnh phúc trong tình yêu Người. Bản chất tình yêu là như thế, mà cũng vì thế, khi Chúa muốn ta yêu Chúa, Chúa cũng cần chúng ta tự do yêu Chúa, không thể ép chúng ta yêu Chúa, có áp lực thì không thể có tình yêu, ở đâu có áp lực là tình yêu biến mất. Thiên Chúa muốn ta yêu Người thực sự nên tôn trọng sự tự do của chúng ta, có mời gọi nhưng không thể ép, không thể gò, không thể cưỡng bức. Điều này chúng ta cũng dễ hiểu, ngay giữa chúng ta với nhau, thí dụ trong tình yêu vợ chồng, không thể ép nhau được, đã nói đến ép là không còn tình yêu thực sự chỉ còn là nô lệ, là của chiếm đoạt, và dụng cụ của nhau thôi. Tình yêu là một đóa hoa chỉ nẩy nở trong không khí tự do, chính vì thế Dân Chúa từ bỏ tình yêu Chúa, Chúa cũng phải chịu không thể cưỡng bức Dân Chúa được, lịch sử Dân Chúa đã chứng minh.

Đọc Phúc Âm ta thấy điều đó rất rõ ràng, khi Chúa gọi môn đệ Chúa thường dùng câu : nếu ai muốn theo ta thì... rồi Chúa đợi ai yêu Chúa thì theo, không ép được, chúng ta nhớ rõ nhất là trường hợp người thanh niên giàu có, anh ta muốn sống trọn lành, anh ta đến hỏi Chúa, Chúa bảo anh hãy giữ các giới luật, anh ta thưa : « Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ » (Mc 10,20).

Phúc Âm kể tiếp :

« Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải » (10,21-22).

Chúa thấy anh ta tốt, Chúa tỏ lòng yêu mến anh, ta nên chú ý đến chi tiết này, trái tim Chúa là thế đấy, Chúa gọi anh nhưng không ép được, anh không muốn theo Chúa, tuy Chúa yêu anh, nhưng cũng phải chịu. Người ta cũng có thể nhớ đến câu chuyện Gia-cô-bê và Gio-an được mệnh danh là ông Sấm ông Sét. Phúc Âm kể lại việc Chúa Giê-su và các môn đệ đi qua một làng Sa-ma-ri-a, người ta ngăn cản không cho đi qua, Gia-cô-bê và Gio-an hăng lên tức quá nói : « Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác » (Lc 9,54), vì Chúa đến để cứu chứ đâu phải để tiêu diệt.

Người ta không ưa Chúa, không yêu Chúa, không vì thế mà ghét họ được, tình yêu phải tự do, cũng không phải vì thế mà làm hại người ta được, người ta có quyền không yêu mình, không ưa mình, không theo mình, vấn đề tình yêu trong đạo là như vậy. Sau này Giu-đa phản Chúa, Chúa cũng phải chịu, không làm gì được, tình yêu không ra lệnh được, không ép được, không dọa lạt mà gợi lên được, Gia-cô-bê và Gio-an đã được Phúc Âm đặt lên là ông Sấm ông Sét là vì chuyện này, không thể dùng ông Sấm ông Sét trong vấn đề tình yêu đạo được. Nhiều khi có người muốn đạo tiến nhanh, dùng kiểu ông Sấm ông Sét, bề ngoài xem ra nhiều người đi đạo, nhưng chỉ là vỏ, không có tình yêu Chúa thật, nhất là không có chất lượng và không bền. Sấm sét không đẻ ra tình yêu được. 

Tình yêu Chúa không ép được, không đe dọa mà ép được, mà mua cũng không được, Chúa không mua ai bao giờ, Chúa quý trọng con người, Chúa quý trọng tình yêu con người nên không thể đặt vấn đề mua tình yêu, mua được thì chỉ có thể đối với hàng hóa, với đồ vật, không thể xảy ra với con người, nhất là tình yêu, nhất là tình yêu đạo. Nói đến mua là hạ con người xuống hạng hàng hoá đồ vật, là liệt tình yêu vào loại dụng cụ, vật liệu, trong trường hợp ấy, tình yêu biến mất, không thể còn tình yêu thật sự. Yêu mà đặt vấn đề lợi lộc là biến tình yêu thành vấn đề giả trá ngay.

Một hôm Chúa Giê-su chữa lành một thanh niên bị quỷ ám, anh ta xin theo Chúa, Chúa không đồng ý, trường hợp anh thấy lợi mà  theo chăng, hay theo để tạ ơn Chúa mà thôi chưa có tình yêu. Một quan chức nhà vua có con ốm liệt đến gặp Chúa Giê-su, xin chữa cho con mình, Chúa bảo : « Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu! » (Ga 4,48). Phép lạ có không phải để mua sự tin yêu mà phải tin yêu trước thì mới có phép lạ, đọc Phúc Âm ta lên chú ý đến điều ấy. Chúa không dùng phép lạ để mua lòng tin yêu của người ta, nhưng trái lại hễ ai tin yêu vào Chúa, thì vì yêu rồi, sẽ được Chúa thương làm phép lạ cho. Tình yêu không phải là hậu quả của phép lạ, không phải là giá cả của phép lạ, phải nói phép lạ là hậu quả của tình yêu mới đúng.

Một điều nữa ta lên chú ý là : Chúa không bắt người ta để người ta yêu Chúa mà theo Chúa, không có cái kiểu kiếm môn đệ, kiếm người mến yêu mình bằng cách lừa người ta, tình yêu nào xây dựng trên mánh lới sẽ tan rã nhanh chóng mà không thể gọi là tình yêu được, ai theo Chúa, Chúa bảo trước những điều kiện khắt khe : « Ai muốn theo ta hãy bỏ mình đi vác thập giá mình... con cáo có hang, con chim có tổ, Con Người không có hòn đá gối đầu… Chúng con có uống nổi chén đắng của Thầy không ?... sẽ gặp bắt bớ, sẽ phải điệu ra toà… »

Tình yêu thật thì phải như thế, phải tự do, nghĩa là không có áp lực, không mua chuộc, không lừa dối, không vì nợ, vì lợi, chỉ có tình yêu gây được tình yêu, mà mến yêu Chúa như thế thì chính bản thân tình yêu sẽ là phần thưởng hạnh phúc vô bờ : sẽ ở trong Chúa, Chúa ở trong mình, cả Chúa Cha và Thánh Linh, bắt đầu ngay từ bây giờ và sẽ được thế giới đời đời. Chúa quá quý trọng tình yêu thật nên Người có những yêu sách khắt khe, cốt tình yêu được tự do, ta tự do hiến thân yêu mến Chúa, trong tháng Trái Tim ta nên tìm hiểu rõ về tính chất này của tình yêu Chúa, ta hãy kiểm điểm lại tình yêu chúng ta đối với Chúa, đối với anh em ta, có thật là tự do, là chân thành chăng. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi