Suy niệm tháng Trái Tim

Tình yêu Chúa săn sóc con cái Người

Ngày đăng:04-06-2017 |12:06 AM | 1212 Lượt xem

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Ngày mùng năm

TÌNH YÊU CHÚA SĂN SÓC CON CÁI NGƯỜI

Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta vì yêu. Chúng ta là con cái của tình yêu, chính vì thế mà ta khám phá thấy một khía cạnh này nữa của tình yêu Chúa, đó là sự Chúa săn sóc con cái Người. Toàn bộ Kinh Thánh làm chứng cho điều này. Khi suy ngắm về Trái Tim Chúa trong tháng này, ta nên chú ý đến khía cạnh ấy, sẽ cảm thấy sâu sắc lòng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

Không thể kể xiết những điều chứng tỏ tình Chúa yêu săn sóc con cái Chúa, Dân Chúa. Ta đơn kể ra một vài thí dụ ở một vài giai đoạn điển hình. Con cái nhà Gia-cóp đói ăn chúa đã lo cho có ông Giu-se đến Ai Cập trước để đón rước họ về Ai cập nuôi nắng, ở Ai Cập dân Chúa phải bị chèn ép bóc lột, Chúa sai Mô-sê đưa ra khỏi nhà nô nệ, Chúa đã bảo Mô-sê như sau :

“Chính ta là Thiên Chúa cha ông ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-am, I-sa-ác và Gia-cóp, ta đã thấy nỗi khổ cực dân ta đang ở bên Ai Cập, ta nghe tiếng rên rỉ chúng kêu lên vì bọn cai phu tàn ác, ta biết nỗi lo âu của nó, đã quyết định giải phóng nó khỏi tay người Ai Cập và đưa tới một sứ sở rộng rãi phì nhiêu một miền chảy sữa và mật. Bấy giờ tiếng kêu than van của con cái Ít-ra-en đã thấu tới ta và ta đã thấy sự áp bức của người Ai Cập đối với dân ta”.

Ta nên chú ý đến lòng Chúa xót thương dân Người, Chúa sẽ giải phóng dân Chúa, cái ấy ta biết, nhưng điều cần lưu tâm hơn là sự Chúa nghe thấy tiếng kêu than của dân Chúa, Chúa xúc động vì cảnh dân Chúa bị khổ nhục. Cái mối xúc động ấy, cái sự biết ấy, lòng xót thương làm xao xuyến lòng Chúa ấy, nếu có thể nói thế được, cái ấy mới là cái then chốt. Điều ấy nói lên tình yêu Chúa đối với dân Người, như thế Trái Tim Chúa xao xuyến như trái tim bố mẹ thương con cực khổ đau thương.

Tiên tri I-sa-i-a đã viết :

“Hỡi trời hãy hoan ca
Hỡi đất hãy vui mừng 
Và hỡi núi non hãy vang tiếng hỷ hoan
Vì dân, Chúa đã xót thương dân Người 
Và an ủi kẻ sầu khổ. 
Vậy mà Si-on nói : Thiên Chúa đã bỏ ta,
Thiên Chúa đã quên ta.
Phụ nữ có thể quên con mình ư ? 
Có thể không yêu thương nó ư ?
PHẦN TA, TA KHÔNG BAO GIỜ QUÊN NGƯƠI".

Vấn đề là như thế. Lòng Chúa như lòng mẹ hiền luôn thương yêu chúng ta, mà còn hơn mẹ hiền chúng ta. Chính Chúa dùng lời Tiên tri mà nói lên điều ấy, tựa ví lòng Chúa như lòng mẹ thương con, tình Chúa yêu ta như tình mẹ con. Đi đạo, hiểu về Chúa phải hiểu như thế mới là hướng đúng, để lòng ta được cảm hóa mà đặt lòng ta vào đúng luồng hướng ấy, trong vòng tình yêu của Chúa, như đứa con trong vòng tay mẹ, như thể sắt trong từ trường của nam châm.

I-sa-i-a còn viết về Thiên Chúa đối với dân Người như sau :

« Như một người chăn chiên dắt đoàn chiên, ẵm chiên con trong tay mình, và dẫn chiên mẹ tới chỗ nghỉ ngơi ».

Biết bao lần trong lịch sử dân Chúa bị khổ nhục, lưu đầy. Chúa đã xót thương và cứu giúp, ta nên chú ý đến giai đoạn xót thương. Chúng ta nhớ đến tiên tri Ê-dê-ki-en cùng đi đầy với dân ở Ba-bi-lon, dân thì khổ sở quá chừng, như một đội quân chỉ còn xương, gày gò, ốm yếu, sắp bị tiêu diệt như một cánh đồng xương trắng xóa. Dân chúng hầu như thất vọng, nỗi khổ cực quá lắm rồi, nhưng Thiên Chúa thương, Chúa thương dân Người Chúa hiện ra bảo tiên tri rằng : « Hỡi con người, những xương cốt này đó là tất cả nhà Ít-ra-en hiện nay. Chúng đang nói : xương cốt chúng tôi khô khẳng rồi, niềm hy vọng chúng tôi tan tành rồi, thế là chết. Vì vậy ngươi hãy nói tiên tri đi, Hãy nói Thiên Chúa Gia-vê bảo thế này : Này đây ta sẽ mở các mộ của các ngươi ra, ta sẽ cho các người từ mộ đi lên, hỡi dân ta, và ta sẽ dẫn người về đất Ít-ra-en ».

Chúng ta biết Chúa đã cho dân Chúa về thật lời tiên tri I-sa-i-a còn văng vẳng, chúng ta không thể quên : 

« Hãy an ủi, hãy an ủi dân ta, 
Hãy nói vào tim Giê-ru-sa-lem,
hãy hô lớn tiếng với nó rằng :
Thời nô lệ nó đã hết...
Một tiếng kêu :
hãy chuẩn bị trên sa mạc một tượng cho Gia-vê.
Hãy vạch thẳng trên thảo nguyên
Một lối cho Thiên Chúa chúng ta
Mọi thung lũng hãy lấp đầy
Mọi núi đồi hãy bạt xuống" ...

Chúa thương dân Chúa và vì thương nên hằng săn sóc hằng che chở, hằng cứu thoát. Chúng ta hãy ghi lấy điều này vào thâm tâm chúng ta, chúng ta hãy ý thức sâu sắc lấy điều này... Trái tim ta có bị xúc động, có bị cảm hóa, có bị xáo trộn trước từng ấy yêu thương của Chúa đối với ta chăng ? Amen.

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi