Suy niệm tháng Trái Tim

Tình yêu Chúa không dựa trên quyền lực hay sợ hãi

Ngày đăng:15-06-2017 |11:19 PM | 1191 Lượt xem

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Ngày mười sáu 

TÍNH CHẤT TÌNH YÊU CHÚA

KHÔNG DỰA TRÊN SỢ HÃI,

NHƯNG LÀ HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Chúng ta biết tình yêu Chúa không dựa trên sợ hãi. Chúa không làm ta sợ để buộc ta yêu Chúa, như thế không thể có tình yêu. Chúa không dựa trên lợi lộc, Chúa không lấy lợi lộc mua tình yêu chúng ta, như thế không thể có tình yêu, chỉ có hàng hóa. Tình yêu Chúa mãnh liệt nhưng không làm ta sợ, không làm ta bị mua, không chèn ép chúng ta, không chiếm đoạt chúng ta. Chúa yêu và chúng ta bị cảm hóa, và tự do mến yêu Người.

Vì thế gọi tình yêu Chúa hiền lành và khiêm nhường, Chúa không đến như một uy quyền, không đến như một kẻ tự cao, tự đại, không đến trong oai phong mãnh liệt, đè dí chúng ta xuống phải phục, phải lụy, phải kinh mà yêu, chúng ta không bị co cụm lại trước mặt Chúa. Dẫu con người hèn kém tội lỗi, như ta đã thấy trong một bài trên, Chúa thấy cái phần còn lại tốt trong con người, người yêu mến cái phần tốt ấy và khới lên tình yêu. Ma-ri-a Mác-đa-la không bị thóa mạ, không bị làm nhục, không bị đày đọa, nhưng được giải phóng và được nâng lên ; Gia-kêu không bị trách mắng, không bị đè bẹp không bị dày vò, nhưng được giúp tự giải phóng và trở thành tốt lành yêu mến Chúa. Tình yêu Chúa đến cách hiền lành và khiêm nhường, con người không cảm thấy bị hạ thấp xuống, không bị đánh gục, không bị áp đảo, không bị thua, Chúa đến như người bạn, Chúa đến trong hiền lành và khiêm nhường. 

Có nhẽ theo viễn giới này, ta hiểu rõ hơn tại sao Chúa không đến trong một gia đình vua chúa quan quyền, tại sao Chúa không đến trong giàu sang phú quý, mà lại sinh ra ở Bê-lem con bác phó mộc Giu-se và bà Ma-ri-a nghèo hèn. Có lẽ trong viễn giới này, ta hiểu tại sao Chúa sống thanh bần, không được như con cáo có hang, con chim có tổ, mà Con Người không có hòn đá gối đầu, lang thang trên các con đường Pa-lét-tin. Ta hiểu tại sao Chúa làm phép lạ thì bảo người ta dấu kín đi đừng nói, khi người ta theo xúm xít thì Chúa lẩn tránh lên núi, khi người ta được no nê muốn tôn Chúa làm vua thì Chúa tránh mặt. 

Chúa không muốn làm phép lạ để người ta lóe mắt mà theo, bị mua chuộc, không muốn khới lên trong tâm can họ những tình cảm vị lợi, hạ thấp, bị biến chất tình yêu, từ trên Thánh giá Chúa không nghe lời thách thức của đám Pha-ri-sêu và các thầy cả thượng phẩm mà xuống khỏi Thánh giá để họ tin. Chúa không muốn họ tin kiểu ấy, vừa là huênh hoang, vừa là trẻ con. Chúng ta hiểu tại sao những người nghèo, người hiền lành, người khiêm nhường dễ nghe lời Chúa hơn, họ không có cảm giác bị lép vế, không bị thái độ kẻ cả đàn áp đè nén mình, mà được tình yêu hiền lành khiêm nhường của Chúa tôn trọng. 

Chính vì thế Chúa bảo ách của Chúa thì êm đềm, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng, tình yêu hiền lành và khiêm nhường làm cho ách Chúa êm đềm (x. Mt 11,28-30). Vác ách của Chúa không thấy tủi thân, hổ phận, không bị co cụm lại, không bị hạ thấp mình xuống, trái lại thì sẽ có tự tin, hiên ngang, hiên ngang ngay khi vác Thập giá yêu mến Chúa, lịch sử đã chứng minh, bản thân chúng ta nhiều khi cũng thấy rõ điều ấy.

Chúa tôn trọng chúng ta, và vì thế tình yêu Chúa hiền lành và khiêm nhường, mỗi chúng ta dẫu sao cũng là hình ảnh Thiên Chúa. Dẫu ta tội lỗi đến đâu, dẫu ta hèn kém đến đâu, bên dưới những lầm lỗi ấy, bị vùi dưới những hèn kém chồng chất của mỗi người chúng ta, vẫn còn hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi không gì xóa đi được, và đây là bản chất của mỗi người chúng ta không thể khinh, không thể coi thường và vùi dập. Giáo lý đạo về vấn đề này thật rõ ràng có cái nhiều khi chúng ta quên, chính bản thân chúng ta quên về mình, cũng quên về người chung quanh, vì thế ta mới hay có thái độ tự khinh thường bản thân mình, mất ý thức về giá trị bản thân mình, đồng thời coi thường, khinh mạt, đầy đọa, hạ thấp và phũ phàng với người khác. Tình yêu Chúa nhắc lại cho chúng ta thiên chức của mỗi người chúng ta, có một sự tôn sùng cần thiết khi đi sâu vào quan hệ với mỗi chúng ta, có một sự khiêm nhường cần thiết đối ngay cả với Chúa trước sự mầu nhiệm chúng ta là hình ảnh Chúa, không dọa được, không mua được, không khinh thường, đàn áp, kẻ cả được. 

Như vậy tình yêu Chúa nhắc cho chúng ta biết được giá trị bản thân ta, tình yêu Chúa cho ta biết ta, trả lại cho ta niềm tự trọng, tự hào, sự khiêm nhường của Chúa nâng chúng ta lên, gây cho chúng ta cái ý thức về phẩm chất căn bản của chính mình. 

Có những người bảo yêu ta nhưng khi chúng ta sống với người ấy thì cảm thấy như mình bé lại, bị lệ thuộc, bị chiếm đoạt, thành một vật sở hữu của người khác, mất bản thân mình, còn tình yêu Chúa hiền lành và khiêm nhường, là bầu không khí trong lành để ta nẩy nở, ta thấy lại bản thân mình, Chúa hạ mình xuống để chúng ta được nâng lên, tự mình phát triển tiến tới lớn lên trong tình yêu, đạt tận cùng phẩm chất mình. Chúa đã bảo đến với Chúa, Chúa bổ sức cho, Ma-ri-a Mác-đa-la thành thánh lớn, Phê-rô người nghèo hèn kém cỏi đã từng chối Chúa thành chủ chăn can trường, Phao-lô bắt đạo thành Tông Đồ muôn dân giỏi giang, Mát-thêu thu thuế thành Thánh Sử, và biết bao người khác từ 2000 năm nay, được bổ dưỡng nâng cao đạt tới đỉnh cao là nhờ tình yêu nhân lành và khiêm nhường của Chúa. Chính chúng ta, bản thân chúng ta biết bao yếu đuối kém cỏi, không có tình yêu Chúa nâng đỡ, chúng ta rơi xuống hố sâu lầm lỗi thế nào, chúng ta hằng bổ dưỡng cho ta nhận biết giá trị là hình ảnh Thiên Chúa, là con cái Chúa, và chúng ta hằng vươn lên cũng nhờ lòng nhân lành người. 

Chúng ta cần suy ngắm về tính chất này của tình yêu Chúa và đến lần chúng ta yêu thương nhau cũng phải có tính chất ấy trong tình yêu của bản thân chúng ta đến với anh em ta. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi