Suy niệm tháng Trái Tim

Tình yêu Chúa đối với dân Người như tình yêu vợ chồng trong đạo Mới Chúa Giê-su (tiếp)

Ngày đăng:10-06-2017 |5:54 AM | 1215 Lượt xem

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Ngày mười một

TÌNH CHÚA YÊU DÂN CHÚA  NHƯ TÌNH VỢ CHỒNG TRONG ĐẠO MỚI

(tiếp theo)

Màu nhiệm về tình yêu Thiên Chúa yêu dân Người như tình yêu vợ chồng cuối cùng ra sao thì được bộc lộ trong sách Khải Huyền của thánh Gio-an, cuốn sách cuối cùng của Thánh Kinh nói về thời cuối cùng của lịch sử, ngày sau hết khi chương trình Thiên Chúa đã làm xong, chúng ta thuộc cả đoạn ấy :

”Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang” (Kh 21,1-2).

Ta thấy rõ ràng thánh Gio-an nói tạo vật mới, Dân Chúa như người vợ trang điểm xinh đẹp cốt cho chồng mình. Truyền thống vĩ đại từ thời Hô-sê đến đây được hoàn tất trong huy hoàng thắng lợi, ở đây ta sẽ không chú ý đặc biệt đến khía cạnh trang điểm xinh đẹp, không chú ý đến khía cạnh tạo vật được đổi mới và lời thánh nơi ta, sẽ có dịp trở lại điểm này ở một bài khác.

Ở đây ta hãy lưu tâm đặc biệt đến mối tình giữa Thiên Chúa và Dân Người được ví như vợ chồng, ta sẽ ngẫm nghĩ đến mối liên quan khăng khít ấy, nó nói lên một mối ràng buộc sâu sắc từ trái tim vào một trái tim, nó hòa một hai tâm hồn, hai cuộc sống. Người ta hay nói đến hạnh phúc gia đình, đến hạnh phúc vợ chồng, giữa Thiên Chúa với dân Người có hạnh phúc ấy nếu dân Chúa trung thành sống trong tình yêu Người. Bởi vì, như ta xem từ đầu đến giờ, về phía Chúa thì bao giờ cũng trung thành, phía Chúa tình yêu là vững chắc, bền chắc tuyệt đối. Được hạnh phúc hay bị khổ ải chỉ còn là tùy Dân Chúa. Và ai trung thành, cuối cùng, ở trong Dân Chúa thì được như lời sách Khải Huyền nói là được vào Trời mới Đất mới, như người vợ trẻ xinh đẹp trang điểm cốt cho chồng mình là Thiên Chúa. Cùng chương ấy, sách Khải Huyền có nói lẽ ấy :

“Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi : "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên" (Kh 21,9).

Rồi sách, Khải Huyền tả cho ta xem cảnh thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, ngày ấy tình yêu đúng thật sẽ hoàn toàn và hạnh phúc vô bờ. Thiên đàng chính là đời sống tình yêu vô bờ của Thiên Chúa đời đời.

Chúng ta biết chính Chúa Giê-su cũng dùng ví dụ đám cưới để chỉ Nước Thiên Chúa, chúng ta đều đã biết ví dụ mười cô trinh nữ đi đón chàng rể, đấy là hình ảnh Dân Chúa đi tìm Thiên Chúa mình. Nước Thiên Chúa được ví với nhiều hình ảnh khác nhau, nhưng trong truyền thống Dân Chúa không hình ảnh nào sâu sắc bằng hình ảnh đám cưới, tiệc cưới, trong đó Thiên Chúa là chàng rể, là vị hôn phu, là người chồng. Chúng ta nhớ lời Gio-an Tẩy Giả làm chứng về Chúa Ki-tô. Một hôm các môn đệ của Gio-an Tẩy Giả thắc mắc với thầy mình về Chúa Giê-su có tính chất ghen tuông, tức tối vì Chúa Giê-su có nhiều người theo hơn, Gio-an Tẩy Giả đã trả lời, câu trả lời vĩ đại sâu sắc sau đây :

“Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: "Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,28-30).

Khi trả lời như trên Gio-an đã đứng đúng trong truyền thống lịch sử Dân Chúa, lời nói thẳng của Gio-an ở đây rất mạnh và rất sâu. Chúa Giê-su là Thiên Chúa, là tình yêu Thiên Chúa xuống làm người, là chồng của Dân Người, là vị hôn phu đời đời. Tất cả Thánh Kinh đều chụm vào làm chứng điều này : Đó là tình yêu Thiên Chúa đối với dân Người khăng khít tha thiết như tình yêu vợ chồng, trước đây là Gia-vê, từ nơi Người, từ nay thì trong Chúa Giê-su là tình yêu nhập thể ở giữa chúng ta.

Chúng ta cần nhìn Chúa Giê-su dưới viễn giới ấy mới thật thâm sâu, Chúa Giê-su là tình yêu Gia-vê, là chồng của dân Người, nhập thể thành người như chúng ta để cứu dân Người mà Người yêu như vợ mình, không phải là một Thiên Chúa vô tư hay quảng đại hay rộng lượng hay thương xót nhập thể cứu dân, cứu người hèn, cứu tạo vật đã trót dựng lên mà thôi, nói thế chưa đủ : Đây là chồng yêu vợ sa ngã đến cứu vợ mình yêu, Chúa Giê-su đã chẳng bảo ông Ni-cô-đê-mô :

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,16-17).

Chúng ta cần nhìn mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể theo khía cạnh ấy, đặt vào trong mầu nhiệm tình yêu ấy. Ta cần nhìn Chúa Giê-su theo quan điểm ấy, mọi sự sẽ sáng tỏ ra và rõ như ban ngày, chúng ta sẽ thấy rằng toàn thể tạo vật và cả chúng ta nữa đều bao gồm trong một mầu nhiệm tình yêu bao la, một câu chuyện tình yêu vĩ đại khởi đầu, từ đầu có tạo vật và chỉ kết thúc ngày cuối cùng, mà chúng ta là một nhân vật trong câu chuyện tình yêu ấy, chúng ta chỉ được cứu vãn, chỉ có hạnh phúc, chỉ thực hiện bản thân mình bằng cách sống mầu nhiệm yêu đương ấy, nghĩa là tham dự vào tình yêu Chúa yêu dân Người, lòng chúng ta sẽ cảm thấy nung nấu bởi vì tình yêu mênh mông của Chúa và như sách Khải Huyền nói ta sẽ hiểu và sẽ cùng cất tiếng kêu gọi Chúa mau đến, như vị hôn thê tha thiết chồng mình mau về, vì sự mong đợi ngày sau hết. Sách Khải huyền viết :

“Thần Khí và Tân Nương nói: "Xin Ngài ngự đến! " Ai nghe, hãy nói: "Xin Ngài ngự đến!” (Kh 22,17).

Đây là tiếng van xin của tình yêu khao khát tình yêu, Dân Chúa khao khát Chúa, ước gì chúng ta ý thức được và lòng ta cũng khao khát Chúa cùng với toàn thể dân Người. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi