Suy niệm tháng Trái Tim

Tình yêu bên ngoài Giáo hội

Ngày đăng:29-06-2017 |5:01 AM | 1282 Lượt xem

Ngày hai mươi chín

Tình yêu bên ngoài Giáo hội

Trong suốt tháng Trái Tim, chúng ta suy ngắm về tình yêu Chúa đối với chúng ta, chúng ta đã suy nghĩ về tình yêu chúng ta đối với Chúa, tình yêu chúng ta đối với nhau, nhưng chúng ta không thể không liên tưởng tới những người quanh ta, không phải là Công giáo. Nhiều người rõ ràng rất giầu tình thương, nhiều khi rất trong sáng, rất cao cả, rất hỷ xả, hy sinh, quảng đại, thế thì nghĩa là gì ? Chúng ta nghĩ gì về những điều kiện tình yêu ấy chung quanh chúng ta, nơi những người không phải là Công giáo ? Đấy có phải là những chân lý, giá trị đáng quý không, và đặc biệt đối với Chúa chúng ta, đối với Nước Chúa, đối với chương trình Chúa, những người ấy là thế nào ?

Thánh Gio-an đã nói : «“Thiên Chúa là tình yêu : ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy » (1Ga 4,16). vậy bất cứ ở đâu, trong đạo Tự nhiên ngày xưa, cũng như trong đạo Tự nhiên kiểu mới ngày nay, nghĩa là thứ đạo thấm nhập rất nhiều giá trị công giáo, đã thừa kế được rất nhiều chân lý đạo Chúa, Chúa ở trong họ và họ ở trong Thiên Chúa.

Như vậy bề ngoài xem ra như không có Chúa, họ cho là không biết Chúa, không nhận biết Chúa, không nhận ra Chúa, không cần Chúa, nhưng đối với chúng ta nhìn theo đức tin Công giáo của ta, ta biết rằng họ có Chúa, họ ở trong Chúa, Chúa ở trong họ. Họ có Chúa mà họ không biết, họ ở trong Chúa mà họ không biết là ở trong Chúa, Chúa ở trong họ, mà họ không biết là Chúa ở trong họ, họ làm việc chương trình Chúa mà họ không biết là họ làm chương trình Chúa, nhưng chúng ta thì chúng ta biết, và chúng ta vẫn quý mến, vẫn tôn trọng những giá trị ấy, những công việc họ làm, chúng ta quý mến họ và tôn trọng họ. Họ cho là họ ở ngoài Giáo hội, và cứ bề ngoài mà xét thì họ ở ngoài Giáo hội, nhưng con mắt đức tin chúng ta cũng biết họ cũng thuộc về Giáo hội Chúa. Thuộc về Giáo hội một cách vô hình ở phạm vi ngoại lệ, nhưng là thuộc thật, thật sự thuộc về Giáo hội, ít nhất là những sự tốt thuộc về Giáo-Hội, phần tốt thì thuộc về Giáo hội, ở trong Giáo hội, ở một cách ngoại lệ, không chính thức, không hữu hình.

Kế hoạch cứu vãn của Chúa, được tiến hành, tiến triển với muôn dân, mà họ không biết là họ làm kế hoạch Chúa. Tội lỗi đã phá hoại chương trình Chúa, bất cứ ai chống lại sai lầm, xây dựng sự thật, bất cứ ai xây dựng tình yêu thương chống lại chia rẽ, bất cứ ai chữa lại chương trình Chúa bị phá vỡ, chống lại bất công, bệnh tật đói khát, xấu xí, đau khổ, giết chóc, tang tóc v.v... đều góp phần vào việc cứu vãn, góp phần làm kế hoạch Chúa tiến, đều thuộc về Chúa, thuộc về Giáo hội, hoặc vô hình, hoặc chính thức, hoặc ngoại lệ. Ta cần tỉnh táo, không thiên lệch, nhận ra khuôn mặt thật của mọi người, nhận ra những chân lý giá trị bất cứ ở đâu. 

Tất nhiên ta ao ước một mặt trong Giáo hội con cái Chúa làm tốt chương trình Chúa, có tình yêu hành động tốt. Điều này than ôi chúng ta nhiều khi rất kém, chúng ta nói mà không làm, chúng ta bảo yêu thương nhau nhưng hay ích kỷ, chúng ta hiểu đạo rất khiếm khuyết, chẳng mấy khi nghĩ đến anh em ta, xung quanh ta, xã hội ta, trời đất ta, ta cần suy nghĩ lại về vấn đề này. 

Tất nhiên ta ao ước mặt khác, những người giầu tình yêu thương hành động mạnh mẽ cho Nước Chúa ở ngoài Giáo hội, mong họ vào trong Giáo hội một cách hữu hình, cách chính thức, nhưng nhiều khi chính chúng ta gây trở ngại, làm họ sai, hiểu lầm đạo ta, Giáo hội ta, có thành kiến và không ưa vào. Phải nói thế này, vì chúng ta kém quá, và chúng ta phô ra một bộ mặt Giáo hội kém quá, chúng ta bôi nhọ mặt Chúa ta, chúng ta che khuất mặt Chúa ta, họ trông thấy ta chẳng ra gì, họ thấy rất rõ, rất đúng những khiếm khuyết sai lầm của ta và không ưa gì ta, rồi do đấy, không ưa gì Giáo hội ta và Chúa ta. Chúng ta phải sống thế nào cho ta, cho Giáo hội ta có một bộ mặt thật khá hơn, để họ ưa, họ mến, họ thích, một Giáo hội có khả năng tiếp nhận họ được đúng như lòng Chúa mong ước, ta cũng rất cần suy nghĩ đến vấn đề này. 

Tuy nhiên ta cần xét cho công bằng : Chúng ta kém thì rõ quá rồi, nhưng nếu ở ngoài Giáo hội có nhiều giá trị, công việc tốt cái ấy chúng ta công nhận. Ta cũng phải nói rằng không phải là đa số, không phải là nhiều lắm, ta cứ bình tĩnh xét, so sánh đánh giá tổng quát sẽ thấy, một tốt thì hai ba không ra gì, xét chung ở ngoài Giáo hội chính thức. Thêm vào đấy nữa, nếu ta công nhận có tình yêu đẹp ở ngoài Giáo hội, phải nói rằng khó có tình yêu toàn diện mọi mặt như ta mong ước, được mặt này thường mất mặt kia. Tình yêu vừa là yêu trước, vừa là khiêm nhường, trong sáng tự do, thông cảm không vụ lợi, đi đến hy sinh, nâng người mình yêu lên, hòa một với nhau, khó lắm, hiếm thấy lắm.

Tất nhiên con người trong đạo Tự nhiên có ơn Thánh Linh trong chế độ tự nhiên, có thể đạt tới tốt lành, tình yêu tốt lành, nhưng không phải dễ, chính vì thế mới cần có đạo mới của Chúa Ki-tô đến bổ sung, cứu vãn, hoàn tất. Chúng ta tôn trọng, quý mến mọi giá trị ở ngoài Giáo hội chính thức, nhưng phải nói ta vẫn lấy làm hạnh phúc, sung sướng và tự hào ở trong Giáo hội chính thức, nơi tình yêu Chúa có Thánh Linh dồi dào giúp sức, đạt tới hoàn thiện mỹ mãn, liên tục và phong phú.

Làm con Giáo hội dẫu sao vẫn là một hạnh phúc lớn lao, một niềm tự hào lớn, một ơn trọng Chúa đã ban cho ta, nhưng ta cần xứng đáng với ơn ấy, và ta mong cho nhiều người, nhất là nhiều người tốt lành quanh ta chưa được hạnh phúc ấy cũng nhận ra Giáo hội, và trở thành con cái Giáo hội, họ sẽ xứng đáng hơn ta và tốt, sống tốt và làm việc tốt hơn ta nhiều, như Phao-lô xưa vậy. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi