Suy niệm tháng Trái Tim

Tình Chúa yêu ta khăng khít như tình vợ chồng

Ngày đăng:06-06-2017 |10:30 PM | 1220 Lượt xem

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Ngày mùng bẩy

TÌNH CHÚA YÊU TA KHĂNG KHÍT NHƯ TÌNH VỢ CHỒNG

Chúng ta đã biết tình yêu Chúa đối với con cái Người rất sâu sắc và mãnh liệt. Đến giữa thế kỷ thứ 8 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, với tiên tri Hô-sê, tình yêu Chúa được tỏ ra đượm một màu sắc mặn mà hơn nữa, tiên tri Hô-sê có sứ mệnh và vinh dự bộc lộ cho Dân Chúa biết rằng Thiên Chúa yêu dân người khăng khít tha thiết như tình vợ chồng. Đây là một bước tiến quan trọng mặc khải đạo Chúa. Tiên tri Hô-sê mở đầu một truyền thống mà cho đến nay chúng ta còn tiếp tục sống ngay trong đạo Mới của Chúa Giê-su, được Chúa Giê-su đưa đến tuyệt đỉnh. 

Không có đạo nào có mối liên quan mật thiết giữa Thiên Chúa với dân mình như trong đạo ta, Thiên Chúa không còn dữ tợn, nghiêm khắc, oán phạt, đáng kinh, đáng khiếp nữa. Thiên Chúa cũng không còn là cao xa, ở tắp tít đâu đâu, ở nơi cao vời, xa vời dân Người, từ xa điều khiển hay thưởng phạt mà thôi nữa, Thiên Chúa đến gần dân Người, Thiên Chúa yêu thương cách gần gũi, như chồng đối với vợ, tình yêu Chúa trở nên cụ thể, vào trong tâm tình con người, rất thật, rất sát. Thiên Chúa tự ví như chồng, dân Người như vợ, Chúa yêu dân người như chồng yêu vợ, chính vì vậy mà Dân Chúa phải yêu Chúa như vợ yêu chồng, nếu Dân Chúa đã thờ các thần ngoại lai, như vợ không trung thành với chồng, là có tội ô uế, ngoại tình, gian dâm, Hô-sê đã theo lệnh Chúa nói như sau khi dân Chúa đã đi thờ dối trá, lập những bàn thờ tượng gỗ, tượng đá trên các đồi cao :

“Nó không phải là vợ ta nữa 
vì ta không phải là chồng nó nữa, 
Ta chẳng yêu dấu con cái nó nữa 
vì chúng là những đứa con ngoại tình
phải, mẹ chúng đã ngoại tình 
mẹ chúng đã mất danh tiết 
nó đã nói : tôi muốn chạy theo tình nhân của tôi…”

Tình nhân đây có chỉ các thần Ba-al, thần cây, các núi thần… đủ các thứ thần của các dân xung quanh, thờ những thần tượng bằng gỗ bằng đá ấy thì coi như là theo tình nhân, coi như ngoại tình, bỏ Thiên Chúa đi theo thần dối trá, coi như bỏ chồng mà theo tình nhân, đi ngoại tình vậy. 

“Dân ta đi hỏi miếng gỗ
vì cái gậy của nó đáp lại câu nó hỏi 
bởi vì lòng mê dâm của chúng làm trí khôn nó lạc lõng. 
Chúng bỏ Thiên Chúa chúng để đi ngoại tình. 
chúng tế trên các đỉnh đồi 
chúng đốt hương trên mỏm núi 
dưới cây sến, cây liễu, cây thong”.

Vậy Thiên Chúa có để yên những tội phạm như thế chăng?  Không, hình phạt sẽ đến, Thiên Chúa sẽ phạt kẻ phạm đến tình yêu Người, Người là Thiên Chúa hay ghen cơ mà, tiên tri Hô-sê nói đến phá phách hoang tàn sẽ tới, chém giết sẽ tới và cuối cùng bảo :

“Chúng sẽ phải trở lại Ai Cập 
Át-xua sẽ là vua chúng 
bởi vì chúng đã từ chối không trở lại cùng ta. 
Gươm kiếm sẽ hoành hành trong thành phố
chúng sẽ giết hại con cái chúng 
sẽ tung hoành trong thành trì chúng…”

Chúa sẽ phạt, nhưng không phải vui lòng mà phạt. Tiên tri Hô-sê có mấy câu nói lên một cách rất sâu sắc cho ta biết lòng Thiên Chúa yêu thương ta như thế nào. Tuy phạt nhưng Thiên Chúa xót thương, vẫn xót thương. Thiên Chúa phạt vì dân tội lỗi quá, nhưng đang khi phạt lòng Chúa vẫn thương, vẫn xót, vẫn xốn xang, y như mẹ đánh con nhưng vẫn thương con, thương con đau mình cũng đau, y như chồng phạt vợ lỗi lầm, thấy vợ khổ lòng vẫn xót xa thấy vợ khổ. Đây là một điều chúng ta lên ngẫm nghĩ sâu sắc để hiểu biết Trái Tim Chúa ta hơn. 

“Dân ta ốm yếu vì tội lỗi bất trung của nó
Chúng khấn cầu Ba-al 
Ba-al không cứu được chúng 
nhưng hỡi Ê-pha-im, ta bỏ ngươi sao được 
hỡi Ít-ra-el, ta rời ngươi sao được. 
Tim ta xốn xang trong ta 
lòng ta xôn xao trong ta”.

Vì thế Chúa kêu gọi dân Chúa trở lại, tha thiết kêu gọi, có lời nào cảm động bằng lời Chúa sau đây chăng :

“Vì thế ta sẽ quyến rũ nó 
sẽ dẫn nó ra nơi thanh vắng 
và nối vào tim nó,
ở đấy nó sẽ trả lời như hồi xuân trẻ,
như thời nó thoát khỏi Ai Cập ngày ấy.
Đấy là lời Gia-vê, nó sẽ gọi ta là chồng tôi,
sẽ không gọi các thần Ba-al, 
sẽ không nhắc đến tên ấy nữa.
Lời giao ước tình yêu sẽ được nối lại 
ta sẽ hứa hôn với ngươi cho tới đời đời, 
a sẽ hứa hôn trong công chính và trung thực trong âu yếm và tình yêu,
ta sẽ hứa hôn với người trung thành và ngươi sẽ biết Gia-vê”.

Yêu cầu của bài là chúng ta thấy được lòng Chúa yêu dân Người tha thiết, trực tiếp, cụ thể, gần gũi thế nào. Chúng ta cần suy ngẫm và thấm những tình cảm Chúa đối với chúng ta. 

Đạo không phải chỉ là vấn đề óc, còn là vấn đề tim, tim chúng ta phải được Chúa chiếm đoạt, tim chúng ta phải được cảm hóa, tim chúng ta phải được thấm tình yêu Chúa, ước gì chúng ta cảm thấy tình yêu Chúa để rồi đền đáp lại tình yêu Trái Tim Người. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi