Suy niệm tháng Trái Tim

Tính chất của tình yêu Chúa : Chúa yêu chúng ta trước

Ngày đăng:12-06-2017 |4:19 AM | 1223 Lượt xem

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Ngày mười ba

TÍNH CHẤT CỦA TÌNH YÊU CHÚA :

CHÚA YÊU TA TRƯỚC

Một trong những điều Thánh Kinh hay nhấn mạnh khi nói về tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta là : Thiên Chúa yêu chúng ta trước, sáng kiến tình yêu bao giờ cũng từ phía Chúa. 

Trong loạt bài về chương trình Đức Chúa Trời, chúng ta đã thấy Chúa có một chương trình, nhưng con người đã phá vỡ chương trình Chúa luôn, bằng cách đi đường tội lỗi, không làm theo ý Chúa, phản bội lòng Chúa yêu mình xây dựng cho mình. Mỗi lần như thế Chúa lại làm lại chương trình Người tốt hơn, dẫu rằng nhiều khi phải phạt con người. Mỗi lần như thế, sáng kiến lại từ phía Chúa, kinh Nguyện Tạ Ơn mẫu bốn có ghi như sau :

« Và khi con người đã mất tình nghĩa với Cha vì bất phục tùng,
Cha đã không bỏ mặc con người dưới quyền lực sự chết.
Thật vậy, Cha đã thương cứu giúp mọi người,
để những ai tìm Cha đều gặp Cha ».

Sáng kiến ấy thể hiện bằng cách sai các tiên tri, khới lên những người tốt lành để uốn lòng Dân Chúa lại, đưa về mến yêu thi hành lề luật Chúa, không những trong những giai đoạn lớn mà kể cả thời kỳ ngắn hơn trong nội bộ những giai đoạn lớn, sáng kiến cũng từ phía Chúa để xây dựng lại mối tình yêu của Chúa, những ai thuộc lịch sử đạo Cũ có thể thấy rõ ràng, chuyện vua Đa-vít, hay Ê-dê-ki-en, Ai-ca, hay thời các Quan Xét về trước cũng như thời Mác-ca-bê về sau, đều chứng tỏ sự sáng kiến từ phía Chúa, Chúa yêu dân trước khi dân quay lại yêu mến Chúa. Kinh Tạ Ơn IV tiếp :

« Hơn nhiều lần Cha đã giao ước với loài người,
và nhờ các tiên tri.
Cha dạy dỗ loài người mong chờ ơn cứu độ ».

Cuối cùng khi các sứ giả loài người không được việc, thì sáng kiến lớn nhất đã đến từ phía Chúa và Chúa sai con một xuống cứu dân Người :

« Lạy Cha chí thánh,
Cha yêu thương thế gian,
đến nỗi khi tới thời viên mãn,
Cha đã sai Con Một đến làm Ðấng cứu độ chúng con ».

Thánh Phao-lô đã nói điều ấy rất rõ ràng, bằng chứng rằng Thiên Chúa yêu chúng ta, đó là việc Chúa Ki-tô :

« Đức Kitô đã chết vì chúng ta,
ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi;
đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta » (Rm 5,8).

Hay nơi khác nói về sự sống lại, Thánh Phao-lô viết :

« Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta,
nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã,
Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô.
Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ ! 
Người đã cho chúng ta được cùng sống lại
và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời » (Ep 2,4-6).

Thánh Gioan nói về Chúa yêu ta trước như sau :

« Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta
được biểu lộ như thế này :
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian
để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.
Tình yêu cốt ở điều này :
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta » (1Ga 4,9-10).

Về phần chúng ta, ta hãy yêu mến vì Người yêu ta trước, không bao giờ chúng ta có thể hiểu hết được điều này, là Chúa hằng yêu chúng ta trước, vì bản chất Thiên Chúa chúng ta là tình yêu. Người là mối tình yêu không bao giờ cạn, chúng ta hãy nhìn và suy ngắm bản thân Chúa Giê-su, từ khi mới sinh ra đến hết cuộc đời Người, mọi lúc mọi điều chứng tỏ sáng kiến tình yêu phát xuất từ Người, chúng ta cần nghiền ngẫm điều này trong cuộc đời Chúa Giê-su ta sẽ thấy.

Chúng ta là con cái tình yêu Chúa, khi chúng ta yêu nhau, ta thử xét lại xem bản chất lòng ta, thái độ của ta, có cách cư xử của ta có giống như Chúa không ? Và các bậc cha mẹ đối với con cái thì nhiều khi cũng có thể như thế, tuy nhiều khi cũng không, cha mẹ thường luôn yêu con cái bất cứ thế nào, sáng kiến yêu thương, thường từ phía cha mẹ dẫu khi con cái bất hiếu nhất là khi chúng còn nhỏ. Đây là tình yêu chân thật giống Chúa nhất, vợ chồng với nhau nhiều khi cũng được như vậy. Tuy nhiên cha mẹ, vợ chồng cũng có khi không thế, mà còn đắn đo suy hơn suy kém, suy lợi suy hại, lấy thế lấy quyền, quyền trên quyền dưới, so bì bước trước bước sau, làm cao làm thấp đủ kiểu.

Tình yêu thật là tình yêu có sáng kiến yêu thương trước, như vậy không phải là kém, không phải là hèn, nhưng là dạt dào tình yêu ; không phải là ngu là dại, tuy nếu không sáng suốt có thể là như là dại. Nhưng có một kiểu sáng kiến trước mà không phải là ngu là dại, không phải là hèn là kém, đó là kiểu của Chúa mà chúng ta phải noi gương. 

Ta hãy học biết cách yêu của Chúa, lòng Chúa, Trái Tim Chúa và chúng ta hãy xem lại lòng chúng ta mà uốn trái tim chúng ta nên giống như Trái Tim Chúa trong phạm vi này. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi