Suy niệm tháng Trái Tim

Đây là giới răn của Thầy : CÁC CON HÃY YÊU NHAU (tiếp theo)

Ngày đăng:26-06-2017 |3:36 AM | 1116 Lượt xem

Bài hai mươi bảy

Đây là giới răn của Thầy : CÁC CON HÃY YÊU NHAU

Chúa Giê-su dạy một cách dản dị hơn Thánh Gio-an, trong Phúc Âm để sáng tỏ hai tình yêu Thiên Chúa và yêu nhau là một, Chúa Giê-su đã dùng ví dụ về ngày phán xét chung (x. Mt 25,31-45), Người đã bảo kẻ lành : “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? " Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (25,35-40). Còn đối với kẻ dữ, để kết luận Người cũng bảo : “Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng” (25,42-43).

Như vậy trong mỗi người chúng ta, dẫu hèn mọn nhất đều có Chúa. Chúa đồng hóa mình với mỗi người chúng ta. Chúa đứng đằng sau mỗi người và cho mỗi người một giá trị thần thiêng, một giá trị của Chúa. Chúa ở trong mỗi người, mỗi người là hình ảnh Chúa, là chi thể của Chúa và giá trị là khi yêu mỗi người anh em là yêu Chúa. Như vậy không có khác biệt căn bản nào giữa tình yêu Chúa và tình yêu anh em ta, hai tình yêu ấy là một. Chính điều này đưa đến mối tồn tại của Chúa chúng ta một sức nặng vô cùng. Chính sự Chúa đồng hóa với mỗi người chúng ta cho cuộc sống mỗi người chúng ta một sự nghiêm chỉnh sâu sắc, cuộc sống chúng ta bắt nguồn vào một gốc thần thiêng. Cuộc sống chúng ta được liên hệ và nuôi dưỡng bằng một chất thần thiêng cao trọng, ở đáy cùng bản thân chúng ta là một chất linh thiêng, là chất Thiên Chúa, là hình ảnh Thiên Chúa. Vì vậy yêu thương nhau là cách mến yêu Thiên Chúa, Thiên Chúa là nền tảng của mỗi bản thân chúng ta, cái chất linh thiêng trong ta là mối dây liên hệ với Thiên Chúa tối cao, chúng ta bắt gặp Thiên Chúa ở đấy, tình yêu từ ấy mở vào cõi Thiên Chúa, chính do sự này mà ta hiểu câu Thánh Gio-an kể trên :

“Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo” (1Ga 4,12).

Hay câu Chúa Giê-su đã nói về hai giới răn mến Chúa yêu người, giống nhau như một. Chính vì thế, yêu Chúa thì phải yêu nhau, yêu nhau là yêu Chúa, hai tình yêu liên quan với nhau như thân với cành, như đầu với thân, như mạch nguồn với ngọn suối. Cũng như Thiên Chúa là tình yêu từ bản thân người tràn ra chúng ta, tình chúng ta yêu Chúa tràn ra anh em chúng ta, tình yêu trong trái tim chúng ta phải theo đúng đường lối tình yêu trong trái tim Chúa.

Yêu nhau không phải dễ, chúng ta biết cả, mỗi người ta thường là một thế giới đóng kín không ai vào được, chính cái ấy làm cho tôi là tôi, anh là anh. Có một cung cấm thâm nghiêm trong lòng mỗi người chúng ta, chỉ ta mới biết, không chia sẻ với ai cả, không ai biết được, không ai vào được. Người ta chỉ biết được một số thái độ, một số hành động, lời nói bên ngoài, còn cung cấm thầm kín trong lòng ta không ai biết được, không ai chia sẻ với ai, không ai vào được, chỉ khi người ta yêu nhau thì cánh cửa cung cấm mới hé mở và người ta bắt đầu thông công với nhau, sự thông công rộng rãi hay hạn chế là tùy tình yêu sâu rộng hay hời hợt, vào trong lòng nhau để biết nhau là khó lắm. Nơi bản thân mỗi người chúng ta những điều sâu kín có ai biết được chăng ? Chúng ta chỉ phô ra ngoài một số nét hời hợt, chọn lọc, nhiều khi ngụy trang đóng kịch thì có.

Hiểu nhau yêu nhau khó lắm, nhưng Chúa bảo “Ta là cửa” (Ga 10,9), đúng Chúa là cửa, là cửa mỗi người chúng ta, qua Chúa có thể vào trong nhau, hiểu nhau, yêu nhau thật. Chúng ta chỉ có hiểu nhau thật sự, sâu sắc qua Chúa là cửa mà thôi. Chính Chúa đưa ta vào trong nhau, hiểu nhau yêu nhau trong sự thật, sự thông cảm chân thành, chân chính. Chúa là cửa mỗi người chúng ta, là cửa lòng ta, qua Chúa mà vào trong nhau thì chân thành và đạt tới sự duy nhất trong tình yêu. Chúa là cửa tình yêu, Chúa là chìa khóa mở cửa lòng mỗi người chúng ta thật, trung thực. Chính vì thế ta vẫn nói, tình yêu Chúa dẫn đến tình yêu nhau, tình yêu nhau bắt nguồn từ tình yêu Chúa. Chúa là tình yêu từ đầu tràn sang thân thể. Chúa là cửa, ai qua Chúa mà vào thì thấy sự thật, sự sống vậy. Trong đạo Công giáo, tình yêu nhau bắt nguồn từ tình yêu Chúa, Chúa là nguồn của tình yêu chúng ta yêu nhau. Đây là nguồn vững chắc và bảo đảm chân thành, hạnh phúc, chúng ta qua Chúa mà vào trong nhau, tình yêu chúng ta sẽ trong sáng và hạnh phúc. 

Trong tháng Trái Tim, sau khi suy nghĩ đến tình yêu Chúa yêu ta, chúng ta cần suy nghĩ đến tình chúng ta yêu Chúa và mọi hậu quả của nó, mà hậu quả trước hết là lệnh Chúa truyền hãy yêu nhau, có nguồn gốc, có vị trí như thế trong tháng Trái Tim. Đó là ưu việt của tình yêu công giáo, chân chính bền vững, thâm sâu, hạnh phúc, có hoa quả dồi dào và tồn tại đời đời. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi