Sống đức tin

Thứ sáu tuần thánh, vụ án Đức Giê-su

Ngày đăng:14-04-2017 |4:47 AM | 1014 Lượt xem

Thứ sáu tuần thánh

Đức Giê-su chịu chết cứu độ trần gian

Vụ án Đức Giê-su

Khi các nhóm pha-ri-siêu, kinh sư, kỳ mục, thượng tế hội họp quyết định bắt Đức Giê-su và giết đi (Mt 26,3-4). Họ đã mưu mô kích động được một số a tùng với họ, cùng với Giu-đa tham tiền phản thầy, rồi họ tra tay hành động.

Đêm ấy, Đức Giê-su đang cầu nguyện trong vườn gọi là Giệt-si-ma-ni, họ tổ chức thành một đám đông, tay cầm đèn đuốc, gậy gộc, gươm giáo, có Giu-đa dẫn đường đến bắt Ngài, rồi họ điệu Ngài đến trước mặt thượng hội đồng nơi nhà thượng tế Cai-pha, cốt để tìm cách kết án tử hình Ngài. Nhưng họ chẳng tìm được chứng cớ nào, cuối cùng chính thượng tế Cai-pha là người kết án Đức Giê-su vì Ngài xưng mình là Con Thiên Chúa trước mặt hội đồng. Trong đêm ấy, Đức Giê-su chịu xỉ vả, nhạo báng, đánh đập nơi nhà thượng tế Cai-pha.

Sau đấy họ điệu Đức Giê-su từ nhà Cai-pha đến dinh tổng trấn Phi-la-tô lúc trời vừa tảng sáng. Họ trao Ngài cho quan và tìm nhiều cách tố cáo Ngài trước mặt quan, nhưng Đức Giê-su thinh lặng trước sự tố cáo ấy. Phi-la-tô căn vặn Đức Giê-su về điều tố cáo là Ngài xưng mình là vua, Ngài trả lời : "Nước tôi không thuộc về thế gian này, nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do thái, nhưng thực ra nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô liền hỏi : "Vậy ông là vua sao ?" Đức Giê-su đáp : "Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian, về điều này : đó là để làm chứng cho sự thật, ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi" (Ga 18,37).

Phi-la-tô xét không thấy gì đáng tội, thì tìm nhiều giải pháp để tha Đức Giê-su, nhưng họ áp đảo và hô to : "Đóng đinh nó vào thập giá". Tiếng la mỗi lúc một thêm dữ dội. Bấy giờ Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá (Ga 19,16).

Họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Ngài vác lấy thập giá đi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nơi mà họ sẽ đóng đinh Ngài vào thập giá.

Ngày nay, mỗi năm khi tưởng niệm lại việc Đức Giê-su chịu chết cứu độ trần gian, ta thường nhìn lại những sự kiện trên để kết tội những người đã bắt bớ, đóng đinh và giết Đức Giê-su. Đừng làm như thế. Hãy nhìn vào bản thân mỗi chúng ta. Hằng ngày chúng ta vẫn bắt bớ, kết án, đóng đinh và giết Ngài bằng chính tội lỗi của chúng ta.

Vì thế chúng ta cần học lấy bài học vụ án Đức Giê-su cho hôm nay khi tưởng niệm cuộc thương khó là :

*    Kiệu Đức Giê-su vác khổ hình thập giá để ta suy ngắm, biểu dương và cảm tạ Ngài đã dùng thập giá mà cứu độ trần gian.

*    Theo lời Đức Giê-su dạy, chúng ta phải biết đứng về phía sự thật, làm chứng cho sự thật, chống lại quan án Phi-la-tô thụ động, nhu nhược lướt theo bè phái gian dối dẫn đến vụ án bất công.

*    Hằng ngày phải biết chết đi cho tội lỗi, đó là cách tốt nhất để chia sẻ thập giá của Ngài ở vị trí ta, để gánh nặng thập giá Chúa được nhẹ nhàng hơn.

*    Nguyện xin cho hết mọi người tin nhận Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, luôn theo đường lối Ngài để được cứu độ, để khi Ngài ngự đến xét xử trần gian cách công minh, hết thảy được nhận vào Nước Chúa đời đời.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi