Sống đức tin

Thứ năm tuần Thánh, Đức Giê-su ăn mừng lễ Vượt Qua

Ngày đăng:12-04-2017 |3:04 PM | 1087 Lượt xem

Thứ năm tuần thánh

Đức Giê-su ăn mừng lễ vượt qua

 

Bữa tiệc này Đức Giê-su cùng các môn đệ ăn mừng là kỷ niệm một sự kiện lớn đã xảy ra 1330 năm trước với dân It-ra-en, dân riêng của Gia-vê.

Khi It-ra-en thất bại, bị bắt đi làm nô lệ bên Ai cập. Họ đã sống và làm việc trong thân phận nô lệ ở Ai cập 430 năm, chịu khổ cực, đói nghèo, nhục nhã mất nước... dân số thì hao mòn dần, vì không được sinh con trai. Họ đã cầu khấn Gia-vê, và tiếng kêu đã thấu tới Người.

Thiên Chúa Gia-vê, vì lòng yêu thương dân Người, đã cứu dân It-ra-en thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai cập sau 430 năm sống ngụ cư (Xh 12,40), Người đã truyền dạy và chọn ông Mô-sê làm thủ lĩnh để dẫn đưa dân ra khỏi Ai cập mà về đất Gia-vê đã hứa ban cho áp-ra-ham tổ phụ dân It-ra-en 1830 năm trước.

Vâng lệnh Gia-vê, ông Mô-sê đã thi hành lệnh truyền, nhưng sau nhiều giải pháp không kết quả. Gia-vê đành can thiệp trực tiếp. Ngài bảo ông Mô-sê dạy dân mình rằng : "Mỗi nhà sắm một con chiên, hẹn vào một đêm toàn dân giết chiên, phần máu thì quét trên mi cửa nhà mình, thịt chiên thì quay khô rồi ăn với bánh không men, kèm với rau đắng, ăn với tư thế vội vã lên đường".

Họ đã làm đúng như lời Gia-vê truyền. Đêm ấy, thần của Gia-vê băng đi giết hết các con đầu lòng trên toàn cõi Ai cập, nhưng vượt qua các nhà dân It-ra-en cách an lành, vì có dấu máu chiên trên mi cửa. Bởi thế vua Ai cập phải vội vàng chấp nhận để ông Mô-sê dẫn dân ra đi.

Sau 40 năm trên đường hành trình, họ vượt qua biển Đỏ, sa mạc, được Gia-vê ban man-na và thịt chim cút nuôi sống. Ban ngày có cột mây ấp bóng dẫn đường, ban đêm có cột lửa soi lối. Họ được dạy dỗ uốn nắn bởi lề luật Gia-vê. Họ đã thành một dân lớn và cuối cùng đã vào miền đất phì nhiêu mà Gia-vê đã hứa ban.

Theo lời truyền dạy của Gia-vê qua ông Mô-sê, dân It-ra-en đã giữ lễ nghi Vượt Qua này thành giao ước muôn đời.

Đức Giê-su cùng các môn đệ mừng lễ Vượt Qua này ngay từ hôm trước vì biết rằng đêm ấy Ngài sẽ bị nộp mình trong tay kẻ gian ác. Ngài sai hai môn đệ đi dọn lễ, các môn đệ đã làm như lời Ngài truyền và dọn lễ Vượt Qua. Chiều đến Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ (Mt 26,29-20).

Trong bữa ăn Ngài nói với các ông : "Thầy những khao khát mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình" (Lc 22,15). Khi biết mình đã đến giờ từ giã thế gian trở về với Chúa Cha, trong bữa ăn, Ngài rửa chân cho các môn đệ và ban cho họ lời truyền dạy về yêu thương. Ngài còn muốn để lại cho nhân loại một bảo chứng tình thương, và để không bao giờ xa rời những kẻ thuộc về Ngài, để cho họ tham dự vào lễ vượt qua mới của Ngài.

Nên cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su đã lập phép Thánh Thể là chính thân Ngài sẽ bị giết, máu Ngài phải đổ ra làm nên Giao Ước Mới, của ăn mới và truyền dạy các môn đệ hãy làm việc này để nhớ đến Ngài cho tới ngày Ngài trở lại. Đó chính là bằng chứng Đức Giê-su đã thiết lập các ông làm "hàng Thầy cả của Giao Ước Mới".

Bài học hôm nay giúp chúng ta tin vào Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, Ngài đến để cứu độ trần gian, là tiếp tục chương trình Chúa Cha. Ngài cứu ta đến cùng, đã để lại cho chúng ta những phương thế để giải phóng chúng ta vượt qua nô lệ, thù địch là tội lỗi, sự chết để được hưởng sự tự do làm con cái Cha trên Trời.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi