Sống đức tin

Thập giá - Tình yêu

Ngày đăng:31-10-2017 |5:25 AM | 2024 Lượt xem

TÌNH YÊU – THẬP GIÁ

Tin Mừng Chúa nhật hôm qua (Mt 22,34-40) một lần nữa nhắc nhớ ta tầm quan trọng tuyệt đối của giới luật yêu thương trong đời sống Ki-tô hữu. Điều răn thứ nhất là Mến Chúa, điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là Yêu người (Mt 22,39) mà Đức Giê-su đãtrả lời cho người thông luật và nhóm Pha-ri-sêu. Qua câu trả lời ấy, Đức Giê-su đã soi sáng và làm nổi bật sự duy nhấtcủa hai giới luật làđiều độc đáo mới mẻ trong giáo huấn của Người, trong giới luật yêu thương của Thiên Chúa.

Mến Chúa – yêu người là hai khía cạnh của tình yêu và là  nét đặc trưng của Kito giáo. Tình yêu ấy đã hiện thân nơi Con Người Giêsu và mời gọi : « Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em » (Ga 15,12).

Yêu thương là trao ban

Rảo qua Tin mừng của Thánh Gioan và các thư của Thánh Phaolo chúng ta không khỏi đánh động về một mối tình cao cả , một Thiên Chúa tình yêu hóa thân làm người nơi con người Đức Giêsu : « Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta » (Rm 5,8). Để  chứng tỏ rằng « Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. » (Ga 15,13), cho dù bạn hữu là ai đi chăng nữa, dù bạn hữu ấy đã phản bội như Giu-đa, chối như Phê-rô, tháo chạy như các Tông đồ khác.

Tình yêu đó đáng để Thánh Phaolo thốt lên rằng: « Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ » (1Co 1, 22). Ô nhục ư? Điên rồ ư? Đôi khi trong Tình yêu người đời thường kêu lên điên rồ và ô nhục. Nhưng sự điên rồ và ô nhục đó được mang tên Thập giá và nó lại chất chứa một sự hy sinh của tình yêu vô điều kiện. Và từ đó trong tình yêu chân chính luôn có hình bóng của thập giá, của sự hy sinh và dâng hiến. Sự thúc đẩy của Tình yêu ấy đã mang Giêsu đến với Thập giá để Con người Giêsu hướng về Chúa Cha với đôi tay giang rộng ôm trọn nhân loại trong mối tình duy nhất: Mến Chúa – Yêu người.

Chính đó là sự điên rồ của Thiên Chúa, nhưng « cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người » (1Cr 1,25). Đây là sự điên rồ khó hiểu nhất trong các sự điên rồ trên trần gian, nhưng lại là cái kết có hậu của tình yêu cứu độ đã được dàn trải trong thời gian.Vì thế mà Thập giá đã trở thành biểu tượng của Tình Yêu, là Tình Yêu và Tình Yêu là Thập giá.

Hai chiều kích của một tình yêu

Vâng, Mến Chúa – yêu người là hai chiều kích của một Tình yêu. Như chúng ta đã thấy: Thập giá là nơi Thiên Chúa trao ban Tình yêu đến tận cùng cho con người, nơi biểu hiện tột đỉnh lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Thập giá mang nơi mình hai chiều kích của một tình yêu. Giê-su bị đóng đinh chính là Tình Yêu bị đóng đinh, Tình yêu cứu độ, Tình yêu của vị Thiên Chúa Nhập thể làm người vì con người và cho con người, vì tên của « Thiên Chúa là Tình Yêu » (1Ga 4,16).

Như một sự mạc khải ngẫu nhiên của ngôn ngữ, lấy hai chữ cái đầu của chữ «tình yêu » trong tiếng Việt qua đó ta có thể thấy hình ảnh của Thập giá của Đấng bị treo trên đó. Có thể viết cả một bài tổng luận thần học chỉ về hai chữ ấy T & Y, Tình & Yêu, Thâp giá & Giê-su và chính đời sống Ki-tô hữu được xây dựng trên nền tảng và xoay quanh cái trục Thiên Chúa Tình Yêu ấy.

Nói rằng Tình yêu là Thập giá và Thập giá là Tình yêu, chẳng phải Thập giá tạo  nên nhờ thanh dọc nhưlà như cái thang bắc lên trời, nối trời với đất, Thiên Chúa với con người,là điểm tựa, điểm đỡ của thanh ngang. Không thể có thập giá nếu thanh ngang và dọc không gặp nhau hoặc khuyết một trong hai thang đó.Cũng không thể nói đến tình yêu mà thiếu người này hoặc người kia. Vì thế,có thể nói chiều kích hàng dọc là Thiên Chúa được kết nối với chiều kích hàng ngang là con người để hình thành lên thập giá tình yêu, nơi ấy có Tình Yêu Chúa Giêsu hiện diện và thập giá trở nên Thánh giá của niềm vui và hy vọng và chính là sự trọn vẹn của giới răn Mến Chúa – yêu người trong Đức Giêsu Kito.

Vì thế, Khi nói Mến Chúa – Yêu người, để thực thi giới răn cao trọng đó chúng ta không thể tách rời giới răn ấy ra khỏi hình bóng của Thánh giá vì nó cần có hy sinh, có đón nhận và có trao ban. Bởi khi yêu người là điều chứng thực cho tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa, khi yêu Thiên Chúa chắc chắn sẽ dẫn đến yêu tha nhân và tình yêu tha nhân đặt nền tảng trên tình yêu Thiên Chúa  ( 1Ga 4, 20 và Ga 4,21). Sự hy sinh và trao ban vô vị lợi sẽ làm nên một Tình yêu trọn vẹn nơi người Kito hữu như Đức Giêsu trên Thập giá.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi