Sống đức tin

Thánh Inhaxiô Antiôkia

Ngày đăng:15-03-2017 |4:55 PM | 1130 Lượt xem

ĐỜI THÁNH I NHA TI Ô AN TI Ô KI A

 

Sau đời các Thánh Tông Đồ. Inhatiô An ti ki a kia là nguời đầu tiên, trong loạt Thánh mới chịu chết vì đạo, và cũng là vị Thánh nổi danh nhất trong thời ấy. Nổi danh về chất anh dũng, nhưng nhất là nổi danh chất đaọ đức sốt mến lạ lùng, lòng mến Chúa nơi Inha ti ô sáng chói và tinh khiết, đã trở nên mẫu mực cho đến ngày nay ít người sánh kịp, Inha ti ô là giám mục thành An tô ki a thuộc nước Sy ri a ngày nay, ở Tiểu Á phía Bắc Isaraen, đây là một tâm hồn nóng hổi, tên Inhatiô nghĩa là lửa, nóng lủa sốt mến như lửa vậy. Đúng là một chiến sĩ Phúc Âm, nhiệt thành nói thẳng, nhìn mọi người mọi việc thẳng mặt, không hề che dấu quanh co, đã làm việc gì là làm hết tâm hồn, đến cùng, không nề gian khổ, rất sáng suốt và tân tụy. Chính Inha ti ô đã có câu nói nổi tiếng: Làm việc gì, ta hãy làm với ý độc nhất là Thiên Chúa ở trong ta, Inhatiô được chính Phao Lô đặt làm Giám Mục, như vậy là thế hệ thứ hai trong Giáo Hội, trực tiếp với các Thánh Tông Đồ, lòng hăng hái của những Tông đồ gieo hạt giống Phúc Âm con nguyên ven với Người. Người bị băt dưới thời hoàng đế Tragianô năm 107, khi đã già, cùng bị bắt có hai giáo dân Rơ-phu và Gio gin, và phải điệu sanh Rô ma để bị súc vật ăn thịt. Được án ấy Người rất đỗi vui mừng được chết vì Chúa Gieessu, trong thư gửi giáo dân, Người viết:

Dẫu chết bởi gươm giáo hay dưới hàm răng thú dữ, toosex được ở gần Thiên Chúa tôi yêu mến. Trên đường đi,  dừng lại ở đâu Người gaingr đạo ở đó, được tin giáo dân Rô-ma tìm cách mình Inhaxô viết thư xin họ đừng làm gì để giải thoát Người, hoạc đút lót chạy chọt để xóa án, hoạc đánh tháo, điều Người sợ nhất là không được chết vì Chúa, Người viết:

Bàn thờ đã sẵn , anh em hãy để tôi hiến thân hy sinh, hãy để tôi làm mồi ăn cho thú dữ. Chính nhờ đó mà tôi tới Chúa tôi. Tôi là lúa mì của Chúa: Để trở lên tấm bánh trắng của Chúa Ki tô, tôi cần hàm răng thú dữ xay thành bột. Câu này đã trở thành điển hình trong đời sống Giáo hội, lưu truyền hết đời này sang đời khác, kể nói đến Inhatiô là người ta nhớ đến câu nói bất hủ này: Tôi là lúa mì của Chúa vv. Và Inhatiô đã bị thú dữ sâu xé, đã thành bột thật sự trong hàm răng trong hàm răng thú dữ. Inhatiô để lại bẩy bức thư viết cho bẩy giáo đoàn, những bức thư này rất quý. Chúa cho chúng ta biết rõ về đời sống giáo hội sơ khai,lòng đạo đúc,sự sốt sắng, đồi sông hoạt động mạnh mẽ của các giao  đoàn thời ấy . Chúa cho chúng ta biết nhất là sự thông công  giữa các giáo đoàn thời ấy với nhau rất mật thíêt. Thời ta ngày nay kém xa , xứ nào chỉ biết xứ ấy  thôi, đia phận nào biết địa phận ấy, ít chú ý thông công với nhau. Thời xưa phương tiệ giáo thông ké thế, cấm đạo gắt gao thế, mà các giáo đoàn yêu thương nhau hiểu biết nhau bao nhiêu, các giáo dân thì lo cho mọi người trong giáo đoàn. Nhất  là những bức thư ấy cho ta hiểu tấm lòng  của Inhatiô, lòng yêu mền Chúa , yêu mến Giáo hội, nóng nảy trong lòng Inhaxiô, sự nhiệt thành rao giảng Phúc Âm giáo lý thâm sâu của Người: Câu này là của Inhatiô các giáo dân và linh mục phải biết kết hợp với Giám Mục của mình, như cây đàn với dây đàn! Tha thiết biết bao, ấm cúng biết bao, sâu sắc biết bao, chính vì thế mà Inhatiô đã có ảnh hưởng rất lớn trong giáo hội cho đến ngày nay,một khổng lồ về đức tin và lòng mến Chúa, và vì thế đã được đặt vào Kinh cầu các Thánh làm gương muôn đời.

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi