Sống đức tin

SGP, Q.1, Sức mạnh nội tâm, bài 8 : Phải tránh sự quá thân mật

Ngày đăng:22-06-2017 |3:01 AM | 1077 Lượt xem

Quyển một

Bước vào đời sống công giáo :

Sức mạnh nội tâm

Bài tám

Phải tránh sự quá thân mật

 

1 - Kinh Thánh dạy : Không thể ất cứ ai con cũng có thể ngỏ lòng con cho họ. Con phải bàn bạc những điều trọng yếu với người khôn ngoan và kính sợ Chúa.

Con đừng tưởng những người phú quý và quyền thế là khôn ngoan hơn. Đừng phỉnh nịnh người phú quý, đừng ưa thích ra mắt với người quyền thế. Để lo công việc cốt yếu của con, đấy không phải là nơi con nờn trông cậy nhất.

Hãy gần gũi kẻ khiờm nhường, giản dị, thành tâm, những người nết na đức hạnh và khi gần gụi chỉ nờn nói những điều hữu ích.

2 - Đừng quá thân mật với ai dễ dàng. Phải thương yờu nhau nhưng hãy tránh sự suồng sã.

Đối với thanh niờn càng nờn tránh sự suồng sã. Thân mật khác, suồng sã khác. Thân mật là tốt lành, suồng sã dẫn đến nhiều phiền phức lỗi lầm. Đối với người nữ phải đặt sự tôn trọng nờn hàng đầu là cần thiết. Hãy coi những người có tuổi như bà ta, mẹ ta, chị ta. Hãy coi những người ít tuổi như em ruột ta. Hãy trao phó mọi người nữ nơi Chúa. Hãy nhớ đến Đức Ma-ri-a là Đấng bảo trợ người nữ và người nữ là hình của Mẹ chí thánh.

3 - Muốn thân thiết thì con hãy thân thiết với Chúa và các Thiờn thần, các thánh của Chúa.

Đối với người đời, khi chưa giáp mặt mới nghe tiếng, ta quan niệm một khác, nhưng khi gặp mặt, quen hơn, ta quan niệm khác đi, không mấy khi đúng như ta tưởng tượng trước.

Đôi khi ta tưởng người khác hài lòng thấy ta quấn quýt với họ, kì thực họ chán ta vì thấy ta có nhiều khuyết điểm.

Thánh Phao-lô dạy phải gánh gánh nặng lẫn cho nhau, người khác gánh gánh nặng của ta vì ta nhiều khuyết điểm, ta cũng gánh gánh nặng người khác, vì họ cũng có nhiều nết xấu, nhưng vì chúng ta đều kém nhân đức, khó lòng vui vẻ gánh nặng lẫn cho nhau, nờn không nờn quá thân mật.

Khi người ta thánh thiện và rất thương yờu nhau theo đúng tinh thần của Chúa thì có thể thân mật với nhau hơn, và bấy giờ dẫu có biết nhau kém cỏi, đã có sức mạnh mà chịu đựng lẫn nhau.

Chính vì thế, chỉ có nhưng vị thánh mới thật sự thân mật với nhau cách tốt lành được. Con chưa là thánh, con cần cẩn thận và nờn tránh sự quá thân mật, như thế con đỡ phải sự khó đến con.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi