Sống đức tin

Lời giới thiệu sách Gương phúc dành cho giáo dân

Ngày đăng:18-02-2017 |5:10 AM | 1201 Lượt xem

Lời giới thiệu

Sách Gương Phúc là một sách đạo đức có giá trị lớn trong Giáo Hội. Từ 600 năm nay, nó đã nuôi dưỡng không biết bao thế hệ con cái Chúa noi gương Chúa.

Sách Gương Phúc đã được soạn nhằm cho các tu sĩ. Vì vậy cho giáo dân đọc thực ra có phần không thích hợp lắm.

Sách soạn đã 600 năm nay, cuộc sống con người và cuộc sống Giáo Hội đã tiến triển, có lẽ cũng đòi phải thích nghi để giúp ích tốt hơn cho giáo dân thời nay.

Sách Gương phúc gồm nhiều điều rất sâu sắc, những điều ấy cần được tiếp tục đón nhận giúp nuôi dưỡng chúng ta. Chính vì vậy mà có tập sách này. Những điều bổ ích sâc sắc đã được giữ lại, những thích nghi cần thiết đã được bổ sung. Mong rằng nó giúp ta sống noi gương Chúa Giê-su ở vị trí ta là giáo dân ở thời đại chúng ta.

Lm. Laurensô Phạm Hân Quynh

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi