Sống đức tin

Kinh dâng nhà và dâng mình

Ngày đăng:29-04-2019 |1:29 AM | 2039 Lượt xem

Trong Tông huấn Niềm vui yêu thương, ở chương IX Linh đạo hôn nhân và gia đình, Đức Thánh Cha Phanxicôđã dành một mục với đề nghị: Gia đình Tụ tập nhau để cầu nguyện dưới ánh sáng Phục Sinh. Ở số 317 ngài nói: 

“Nếu gia đình đặt tâm điểm nơi Chúa Kitô, Người sẽ thống nhất và soi dẫn toàn bộ cuộc sống của nó. Những lúc đau buồn và khó khăn sẽ được trải nghiệm trong sự kết hợp với thập giá của Chúa, và sự gần gũi của Người sẽ giúp họ vượt qua được các khoảnh khắc đó. Trong những giờ phút đen tối nhất của đời sống gia đình, kết hợp với Chúa Giêsu trong cảnh bị bỏ rơi của Người sẽ giúp ngăn ngừa được cuộc tan vỡ. Dần dần, “với ơn thánh  của Chúa Thánh Thần, các người phối ngẫu sẽ lớn lên trong sự thánh thiện xuyên suốt đời sống vợ chồng, cũng nhờ cả việc tham dự vào mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô nữa, một mầu nhiệm sẽ biến đổi các khó khăn và đau buồn thành của lễ yêu thương.”[1]… Các cặp vợ chồng, bằng những cử chỉ hàng ngày khác nhau sẽ khuôn định một “không gian được Thiên Chúa soi sáng trong đó họ cảm nghiệm được sự   hiện diện của Chúa phục sinh.”[2]

Ở số tiếp theo ĐTC nói: Gia đình cầu nguyện là cách đặc biệt để phát biểu và củng cố đức tin phục sinh.[3] Nên dành ít phút mỗi ngày đến với nhau trước nhan Thiên Chúa để thổ lộ với Người các âu lo của ta, để cầu xin cho các nhu cầu của gia đình ta, để cầu nguyện cho một ai đó đang gặp khó khăn, để xin giúp biết cách biểu lộ yêu thương, để cảm tạ Người đã ban sự sống và các ơn phúc của nó, để xin Đức Mẹ che chở ta dưới tà áo hiền mẫu của ngài. Với ít lời lẽ đơn sơ, giờ phút cầu nguyện này có thể đem lại ơn phúc mênh mông cho các gia đình của chúng ta. 

Nếu các gia đình làm được điều này thì gia đình sẽ sống trong ân phúc thánh thiện. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp không thể ít là mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng ta quy tụ về bên Chúa, cùng chung nhau dâng lời tạ ơn và dâng gia đình cho Chúa qua lời “Kinh Dâng nhà và dâng mình” sau đây:

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thăm viếng nhà chúng con, xin trừ khử khỏi đây ma quỷ và các kẻ thù linh hồn chúng con. Trước khi tắt thở, Chúa đã phó linh hồn trong tay Đức Chúa Cha. Chúng con sắp đi ngủ, chúng con xin phó linh hồn và xác chúng con cho Chúa. Xin Chúa tha hết mọi tội lỗi chúng con như Chúa đã tha thứ cho người trộm lành.

Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con nhìn nhận Mẹ là Nữ Vương cai trị gia đình chúng con, chúng con xin dâng mọi người mọi vật trong nhà này cho Mẹ. Xin Mẹ phù hộ gìn giữ chúng con đêm nay khỏi mọi tai nạn phần hồn phần xác.

Lạy Thánh Cả Giuse, Người đã chết êm ái dịu dàng bên cạnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, trong đêm nay, xin cho chúng con được luôn nhớ đến mầu nhiệm Phục sinh của Chúa và mầu nhiệm Hồn Xác Lên Trời của Đức Mẹ.

Giêsu Maria Giuse, xin cứu chúng con khỏi mọi tội lỗi và chúc phúc cho chúng con. Xin cho các linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng.

Xin Thiên thần Chúa đã đặt coi sóc nhà chúng con, và các Thiên thần Bản mệnh chúng con, gìn giữ chúng con đêm nay ngủ bằng yên, để sáng mai chúng con thức dậy lấy lại sức khỏe phần xác, có thể phục vụ Chúa và anh chị em chúng con một cách nhiệt thành hơn. Amen.

Như thế, với cái nhìn đức tin và yêu thương, ơn thánh và trung thành, chúng ta để Thiên Chúa ngự trị trong gia đình mình… Gia đình được kêu gọi kết hợp trong việc cầu nguyện hàng ngày, đọc lời Thiên Chúa, chia sẻ hiệp thông Thánh Thể, và nhờ đó, lớn lên trong yêu thương và mỗi ngày một trở nên đền thờ hơn để Chúa Thánh Thần cư ngụ.

Mỗi tối ít là chúng ta cùng đọc:

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thăm viếng nhà chúng con, xin trừ khử khỏi đây ma quỷ và các kẻ thù linh hồn chúng con… Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ cai trị gia đình chúng con, chúng con xin dâng mọi người mọi vật trong nhà này cho Mẹ. Lạy Thánh Cả Giuse, xin cho chúng con được luôn nhớ đến mầu nhiệm Phục sinh của Chúa và mầu nhiệm Hồn Xác Lên Trời của Đức Mẹ. Xin Thiên thần Chúa đã đặt coi sóc nhà chúng con, và các Thiên thần Bản mệnh chúng con, gìn giữ chúng con đêm nay ngủ bằng yên, để sáng mai chúng con thức dậy lấy lại sức khỏe phần xác, có thể phục vụ Chúa và anh chị em chúng con một cách nhiệt thành hơn. Amen.

 

[1] Relatio Finalis 2015, 87.

[2] Đức Gioan Phaolô II, Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng, Vita Consecrata (25-3-1996), 42: AAS 88 (1996), 416.

[3] Qui chiếu Relatio Finalis 2015, 87.

Nguồn : daminhrosalima.net

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi