Sống đức tin

Kinh cầu Mình Thánh

Ngày đăng:03-06-2018 |3:32 AM | 2207 Lượt xem

Chầu Mình Thánh Chúa là một việc làm đạo đức thiêng liêng được Giáo Hội khuyến khích rộng rãi. Ở Việt Nam ta nhiều giáo phận còn giữ được việc chầu lượt thật là quý giá thay. Kinh cầu Mình Thánh này là một cố gắng của Đức Ông Lau-ren-sô Phạm Hân Quynh, nhằm giúp cho việc chầu Thánh Thể sinh nhiều ơn ích thiêng liêng nơi các cộng đoàn tín hữu. Ngày lễ trọng thể Kính Mình Máu Thánh Chúa, xin được giới thiệu với những ai yêu mến việc chầu và cầu nguyện trước Thánh Thể.

KINH CẦU MÌNH THÁNH

Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)

- Xin Chúa Kitô thương chúng con (2 lần)

Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)

1- Mình Thánh Đức Chúa Giêsu (MTĐCGS) là Ngôi Hai Đức Chúa Trời và là Con Một Đức Chúa Cha.

    * Xin đến nuôi sống chúng con (câu nào cũng thưa như vậy).

2- MTĐCGS là Chúa Cứu thế đã chịu đóng đanh trên cây Thánh giá vì chúng con.

3- MTĐCGS là của lễ thánh dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha.

4- MTĐCGS là chiên vượt qua mới giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi.

5- MTĐCGS là giao ước mới ký kết trong máu Người cho chúng con được ơn tha tội.

6- MTĐCGS là kỷ niệm Chúa chịu nại chịu chết đã sống lại cho chúng con được tham dự vào đời sống phục sinh của Người

7- MTĐCGS là Man-na mới ban sức sống chúng con đi về đất hứa là Nước Chúa đời đời.

8- MTĐCGS là bánh tình yêu kết hợp chúng con ngày càng khăng khít và bền vững cùng Người.

9- MTĐCGS rèn luyện tâm hồn chúng con thêm những nhân đức đáng tôn thờ của Chúa.

10- MTĐCGS thông ban sức sống thần thiêng để chúng con sinh hoa kết quả tồn tại đời đời.

11- MTĐCGS lôi cuốn chúng con dâng bản thân làm của lễ Đức Chúa Cha.

12- MTĐCGS là hoa mầu ruộng đất và lao động của con người đã trở nên lễ tế của muôn loài.

13- MTĐCGS biến đổi chúng con thành chi thể Chúa.

14- MTĐCGS là thân thể Đức Maria sinh ra, nay thành thân thể bí tích xây dựng thân thể mầu nhiệm Chúa là Giáo Hội.

15- MTĐCGS là bánh bẻ ra cho chúng con, dạy chúng con phải bẻ bánh cho nhau.

16- MTĐCGS là bánh bẻ ra làm dấu hiệu chúng con nhận ra Chúa và chúng con nhân ra nhau.

17- MTĐCGS là bánh bẻ ra cho một nhân loại mới hiếu thảo với Chúa Cha và thương yêu nhau.

18- MTĐCGS là bánh bẻ ra cho một thế giới mới đẹp như phác thảo đời sau.

19- MTĐCGS giúp sức và thôi thúc chúng con tiếp tục Chúa xây dựng Nước Trời.

20- MTĐCGS là của cầm và mầm mống cho sự sống lại chúng con.

21- MTĐCGS là hình bóng và dấu chỉ bữa Tiệc cưới Chiên Con trong Nước Trời.

- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

           Chúa Giêsu tha tha tội chúng con

- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

           Chúa Giêsu thương xót chúng con

- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

           Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Lời nguyện (kinh Mình Thánh ta vẫn đọc mà quê tôi gọi là kinh Sang Ti)

Chúng tôi kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng xưa bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết, khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối, là bữa trọng trên hết các bữa. Khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền dạy mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai Môn đệ lấy làm của ăn. Ngôi Thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật; vì vậy dù mà con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức Tin cho được vững lòng.

Vậy chúng con ngợi khen phép Bí tích rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này. Vậy chúng con phải có lòng tin cho bền, thay vì con mắt xem thấy, chúng con ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.

 

PS : Thay vì đọc "Mình Thánh Đức Chúa Giê-su" thì bạn cũng có thể đọc "Mình Máu Thánh Đức Chúa Giê-su".

* Hình minh hoạ sưu tầm trên net

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi