Sống đức tin

Kinh cầu Đức Chúa Thánh Thần

Ngày đăng:03-06-2017 |8:33 PM | 2576 Lượt xem

KINH CẦU ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con (2 lần)

Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)

-        Đức Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời thật.

Câu thưa: Xin đến soi sáng chúng con (câu nào cũng thưa như vậy)

(ĐCTT : Đức Chúa Thánh Thần)

-        ĐCTT là tình yêu bởi Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con mà ra.

-        ĐCTT là quyền năng của Đức Chúa Cha sáng tạo và là Đấng ban sự sống.

-        ĐCTT là Đấng thánh hóa mọi người.

-        ĐCTT là sự sáng soi lương tâm người ta.

-        ĐCTT đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

-        ĐCTT đã đưa Ngôi Hai Đức Chúa Trời nhập thể trong lòng Trinh nữa Maria.

-        ĐCTT làm cho Đức Giê-su lớn lên mọi mặt thành Con yêu dấu đẹp lòng Đức Chúa Cha.

-        ĐCTT đã đến trên Đức Giê-su ở sông Gio-đa-nô để Người ra giảng đạo.

-        ĐCTT là quyền năng của Đức Giê-su trong mọi lời nói, phép lạ và việc làm của Người.

-        ĐCTT là quyền năng Đức Chúa Cha làm cho Đức Giê-su từ cõi chết sống lại.

-        ĐCTT được Đức Giê-su sai đến để cùng Giáo hội kiện toàn chương trình thánh hóa loài người.

-        ĐCTT là linh hồn Giáo hội luôn làm cho Giáo hội sống động và trẻ trung.

-        ĐCTT lấy mọi ơn phúc từ nơi Đức Giê-su mà ban phát cho chúng con.

-        ĐCTT đưa Đức Giê-su đến trong chúng con và cho chúng con được kết hợp với Người.

-        ĐCTT biến đổi con người xác thịt của chúng con trở nên con cái Đức Chúa Trời.

-        ĐCTT cởi bỏ con người cũ và hình thành con người mới nơi chúng con.

-        ĐCTT ngự trong chúng con như đến thờ của Người.

-        ĐCTT xức dầu để chúng con làm người rao giảng làm chủ và tế lễ.

-        ĐCTT giúp lời, giúp sức cho chúng con khi phải làm chứng tuyên xưng danh Chúa.

-        ĐCTT là nguồn ơn thống hối, cậy trông và thứ tha.

-        ĐCTT là động lực thánh hóa trong lời cầu nguyện và trong các Bí tích.

-        ĐCTT nhắc chúng con nhớ lại và thấu hiểu những lời Đức Giê-su đã dạy.

-        ĐCTT dẫn chúng con dần dần đến sự thật hoàn toàn.

-        ĐCTT soi sáng chúng con nhận ra dấu chỉ thời đại chúng con đang sống.

-        ĐCTT hằng giúp chúng con làm chứng ta cho đạo Chúa bằng chính đời sống chúng con.

-        ĐCTT là tình yêu duy nhất chúng con thành một tinh thần và một thân thể.

-        ĐCTT là của đầu mùa của Trời Mới Đất Mới bắt đầu ở trần gian.

-        ĐCTT hợp cùng Giáo hội hằng cầu cho chúng con bằng những rên rỉ khôn tả xiết.

-        ĐCTT hằng cầu xin hoạt động thúc đẩy cho ngày Chúa mau đến.

-        ĐCTT là Đấng bênh vực mạnh thế cho chúng con trước tòa Chúa phán xét.

-        ĐCTT đã làm cho Đức Giê-su sống lại cũng sẽ làm cho chúng con sống lại và biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con nên giống thân xác sáng láng của Người.

-        ĐCTT cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là niềm vui đời đời cho chúng con.

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế… (3 lần)

Lời nguyện: Đọc kinh Chúa Thánh Thần

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi