Sống đức tin

Kinh cầu Chúa sống lại

Ngày đăng:18-04-2017 |1:42 PM | 1961 Lượt xem

Kinh Cầu Chúa Sống Lại 

Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)

Xin Chúa Ki tô thương xót chúng con (2lần)

Xin Chúa thương xót chúng con (2lần)

 

Chúa Giê-su đã vượt qua sự chết ngày thứ ba sống lại như Người đã báo trước.

       Đáp : Ngợi khen Chúa sống lại vinh quang !

Chúa Giê-su đã thắng sự chết và tái lập sự sống.

Chúa Giê-su sống lại linh thiêng sáng láng vinh quang.

Chúa Giê-su sống lại là khởi đầu tạo vật mới.

Chúa Giê-su sống lại là đảm bảo chúng con sống lại đời đời.

Chúa Giê-su sống lại cho chúng con sống lại ngay từ đời này.

Chúa Giê-su sống lại đã về ngự bên hữu Đức Chúa Cha.

Chúa Giê-su sống lại nay hằng cầu bầu cho chúng con.

Chúa Giê-su sống lại saai Chúa Thánh Thần đến hoàn tất chương trình cứu độ của Người.

Chúa Giê-su sống lại thông phần phục sinh của Người cho mọi kẻ thiện chí và ngay lành.

Chúa Giê-su sống lại linh thiêng từ nay Thánh Thần đưa đến sống trong chúng con.

Chúa Giê-su sống lại thánh hoá chúng con nhờ Thánh Thần qua các bí tích.

Chúa Giê-su sống lại nay ở lại giữa chúng con cách bí tích trong phép Mình Thánh.

Chúa Giê-su sống lại về nhà Cha sửa soạn chỗ cho chúng con.

Chúa Giê-su sống lại sẽ trở lại vinh quang phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Chúa Giê-su sống lại sẽ trở lại đem con cái Chúa vào Nước Trời.

 

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế.

Chúa Giê-su thương xót chúng con.

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế.

Chúa Giê-su tha tội chúng con.

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế.

Chúa Giê-su nhận lời chúng con.

Lời nguyên :

Lạy Chúa là Cha nhân từ, nhờ Con Một Chúa đã toàn thắng sự chết và sống lại. Chúa đã mở rộng cửa sự sống thần thiêng vĩnh cửu cho chúng con. Chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con khi hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, chúng con nhờ Thánh Thần Chúa đổi mới, thì chúng con được phục sinh trong ánh sáng ban sự sống, được phục hồi trong vinh quang của ơn nghĩa tử, mặc lấy con người mới là Chúa Kitô Phục Sinh, và chắc chắn trông đợi và làm việc cho mau tới ngày sống lại vinh quang. Nhờ Đức Giê-su Kitô Chúa chúng con Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi