Sống đức tin

Ít phút bên mồ Chúa

Ngày đăng:14-04-2017 |6:51 PM | 1394 Lượt xem

Ít phút bên mồ Chúa

(viếng xác và hôn chân Chúa)

1 - Kinh Đức Chúa Thánh Thần, kinh ăn năn tội

Hát : Ôi âu yếm tình Cha muôn vàn, yêu con cái tha thiết mê man, đêm ngày luôn, những mong chờ nghĩa ân lữ thứ, chốn nguy hồ bơ vơ hắt hiu, tới bên lòng sớm chiều ôi mến yêu.

Nay lạy Chúa lòng con bồi hồi, bao năm tháng sống cõi tanh hôi, bây giờ khuây, nhỏ đôi hàng những ngày thống hối, thiết tha lòng ôm chân Chúa tôi, sống với Người muôn đời, Giê-su ôi.

2 - Tin Mừng : (Mc 14,26.33a-36)

Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Mát-thêu

Hát Thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ đi ra núi Ô-liu. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông : "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với. Người đi xa hơn một chút, quỵ xuống đất mà cầu xin cho giờ ấy rời khỏi mình, nếu có thể được. Người nói : áp-ba, Cha ơi ! Cha làm được mọi sự, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha."

3 - Suy niệm :

Chủ sự : Đức Giê-su dẫu biết mình sắp phải chết, tuy là có thể tránh được, Người vẫn không tránh vì vâng lời làm chương trình Chúa Cha, Người cương quyết lên Giê-ru-sa-lem, sau bữa Tiệc Ly, Người đi cầu nguyện, trong xao xuyến lo âu, máu nhỏ xuống đất, nhưng cương quyết.

Cộng đoàn : Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã xin làm theo ý Chúa Cha, chúng con cũng muốn làm chương trình Chúa, nhưng nhiều khi thiếu can đảm, thiếu niềm tin.

Xin cho chúng con lòng can đảm, sự cương quyết làm ý Chúa Cha như Chúa.

Chủ sự : Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, đã vì yêu thương con người, xuống thế làm người như chúng ta. Tuy là Con Thiên Chúa, nhưng Người không coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, mà vâng lời Chúa Cha sống trong thân phận con người, làm chương trình Chúa Cha cho đến bị treo trên Thập giá trong thân phận ấy. Người đã bị gạt ra khỏi đất kẻ sống và đã trở thành của đầu mùa của kẻ sống cũng như kẻ chết.

Cộng đoàn : Lạy Chúa, Chúa đã vâng ý Chúa Cha đến hơi thở cuối cùng trên thập giá, để sự vâng lời nên trọn vẹn.

Xin cho chúng con biết lắng nghe và theo gương Chúa mà làm chương trình Chúa Cha đến cùng.

Chủ sự : Người không những đã bị treo trên Thập giá, nhưng giờ đây lại còn được táng trong nấm mồ, như I-sa-i-a nói : người ta đã chôn Người cùng kẻ tội lỗi, mộ người cùng kẻ giàu có. Như thế là đời vâng lời cứu độ của Chúa đã hoàn tất trọn vẹn.

Cộng đoàn : Lạy Chúa, đường đời chúng con cũng có thập giá ở bổn phận mình. Mỗi người đều phải vác.

Xin cho chúng con được vác thập giá mình theo Chúa đến cùng trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Lạy Chúa, chúng con thờ lạy, cảm tạ, ngợi khen và tôn vinh Chúa muôn đời.

4 - Than kinh cầu chịu nạn, hoặc đọc kinh dấu đanh trong khi lên hôn chân.

5 - Lời cầu nguyện :

    Lạy Chúa xin cho mọi thành phần Dân Chúa :

    các Giám mục, các Linh mục cùng các nam nữ tu sĩ,

    và những người tín hữu chúng con,

    mỗi người trong môi trường,

    bổn phận của mình luôn can đảm,

    trung thành vác thập giá mình

    mà đi lên Gôn-gô-ta với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời

    để hoàn thành nơi mỗi người chúng con

    những gì còn thiếu trong sự đau khổ của Chúa Ki-tô

    cho thân thể Người là Giáo Hội.

    Xin sai Thánh Thần Chúa đốt lên lửa yêu mến Chúa trong lòng chúng con,

    để chúng con thi hành thánh ý Chúa đến cùng.

    Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su…

Cộng đoàn : Amen.

5 - Trông cậy

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi