Sống đức tin

Có yêu không ?

Ngày đăng:29-06-2017 |4:55 AM | 876 Lượt xem

"Con có yêu mến Thầy không?"

Phúc Âm theo thánh Gio-an chương 21,15-19, và chỉ nơi Gio-an mới có cuộc đối thoại có một không hai này bên bờ Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Cuộc đối thoại nói nên và làm nổi bật căn tính của Thiên Chúa và điều Ngài chờ đợi nơi con người, dù người ấy là ai, ở trong hoàn cảnh nào, không phân biệt màu da hay sắc tộc và văn hóa, địa vị xã hội... cả cuộc đời của những người tin theo Chúa chỉ cần trả lời cho một câu hỏi mà thôi : "Con có yêu mến Thầy không?"

Tất cả bốn Phúc Âm đều ghi lại việc Phê-rô chối Chúa, dù đã được Chúa báo trước (x. Mt 26,57-58.69-75; Mc 14,53-54.66-72; Lc 22,54-62; Ga 18,12-27). Nếu ta đọc các Phúc Âm thì thấy rõ tính khí của Phê-rô, một ông "chài dại" như người ta vẫn nói, nhiệt tình thế nào, khảng khái ra sao. Phê-rô thẳng thắn và rất bộc trực.

Phê-rô là một trong bốn người được Đức Giê-su gọi đầu tiên cùng với anh là An-rê. Các ông đã bỏ chài lưới cùng gia đình ở lại mà theo Đức Giê-su (x. Mt 5,18-22). Tin tưởng vào Đức Giê-su và có can đảm xin để đi trên mặt nước đến với Ngài là Phê-rô nhưng rồi sớm bị chìm bởi sợ hãi (x. Mt 15,22-33). Sau một chặng đường dài theo Ngài, chính Phê-rô đã tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa (x. Mt 16,13-20), để rồi ngay lập tức lại có ý ngăn cản Đức Giê-su cần tránh cuộc thương khó (x. Mt 16,21-23). Phê-rô đã khẳng khái tuyên bố sẽ không bỏ Thầy (x. Mt 26,30-35), rồi rút gươm chém mấy tên lính tìm bắt để bảo vệ Thầy (x. Ga 18,10-11), nhưng lại mau chóng chối Thầy tới ba lần dù đã được báo trước (x. Mt 26,69-75). Cuối cùng hành động đẹp nhất, khẳng định rõ bản chất và con người Phê-rô, dù trong hoàn cảnh nào vẫn yêu mến Chúa. Phê-rô đã dám nhìn nhận mình yếu đuối, tội lỗi, phản bội, đã tái khẳng định tình yêu dành cho Thầy sau khi đã chối ba lần.

Ba lần Đức Giê-su hỏi : "Này anh Phê-rô, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?", Phê-rô đã không do dự trả lời : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Ba lần Chúa đã trao nhiệm vụ cho Phê-rô trong lòng đoàn chiên của Ngài. Đúng là Đức Giê-su đã chọn Phê-rô không phải vì ông xứng đáng hay cao sang, nhưng là chính vì yêu mến Phê-rô. Chúa yêu Phê-rô cũng như mỗi người chúng ta và mong muốn chúng ta đáp trả lại tình yêu của Ngài.

Ba câu trả lời của Phê-rô, là ba câu trả lời mà mỗi ki-tô hữu cần lấy làm câu trả lời của chính mình trước mặt Chúa mỗi giây phút trong cuộc đời. Đây quả thật là những lời tuyên xưng đức tin, không phải như khi ta đọc kinh Tin Kính, nhưng là trong và bởi đời sống hàng ngày. Chính cuộc sống yêu thương của mỗi người chúng ta là một lời tuyên xưng vào Thiên Chúa và về Thiên Chúa. "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau". (Ga 13,35)

"Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.

Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

... Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.

... Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

... Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo.

Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.

Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.

Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. (cf. 1Ga 4,7-21)

Cầu nguyện cho nhau...

"Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình."

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi