Sống đức tin

Bạn làm được gì?

Ngày đăng:09-05-2017 |4:21 AM | 1669 Lượt xem

 

Chỉ một mình Thiên Chúa có thể tặng ban đức tin,
nhưng bạn có thể trao tặng đời sống chứng nhân.
 
 
Chỉ một mình Thiên Chúa có thể trao ban hy vọng,
nhưng bạn có thể làm cho anh em mình tin tưởng.
 
 
Chỉ một mình Thiên Chúa có thể trao hiến tình yêu,
nhưng bạn có thể hướng dẫn người khác biết yêu thương.
 
Chỉ một mình Thiên Chúa có thể trao ban bình an,
nhưng bạn có thể gieo rắc sự hiệp nhất.
 
 
Chỉ một mình Thiên Chúa có thể trao ban sức mạnh,
nhưng bạn có thể tương trợ kẻ chán chường.
 
 
Chỉ một mình Thiên Chúa là Con Đường,
nhưng bạn có thể chỉ nó cho người khác.
 
Chỉ một mình Thiên Chúa là Ánh Sáng,
nhưng bạn có thể làm cho ánh sáng ấy chiếu tỏa trong mắt mọi người.
 
Chỉ mình Thiên Chúa là Sự Sống
nhưng bạn có thể làm cho người khác muốn sống.
 
Chỉ một mình Thiên Chúa làm những điều không thể,
nhưng bạn có thể làm điều khả thi.
 
Chỉ một mình Thiên Chúa đủ cho chính mình,
nhưng Ngài muốn bạn đặt trọn niềm tin nơi Ngài…
 
 
Chuyển ngữ Thế Tâm
Chia sẻ

Ý kiến phản hồi