Sống đức tin

Bài chia sẻ thứ sáu Tuần Thánh

Ngày đăng:14-04-2017 |10:27 PM | 1899 Lượt xem

Thứ sáu Tuần Thánh

"Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." (Ga 12,32)

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm nay, chúng ta hiện diện nơi đây, cũng như những người vắng mặt vì phải coi nhà, ngăn trở công việc, hay ốm đau bệnh tật... nhưng vẫn một lòng hướng về nhà thờ, hướng nhìn về Thập Giá như lời Thánh Kinh : "Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu" (Ga 19,37). Đấng đã bị đâm thâu trên Thập Giá cách đây gần 2000 năm cũng là người mà ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đâm và làm cho bị đâm thâu cạnh sườn bởi cuộc sống thiếu tình yêu của chúng ta đã làm cho ta xa Chúa và xa nhau. Nhưng cũng chính Đấng bị đâm thâu ấy là Người đã bị treo lên cao và đã kéo chúng ta đến cùng Người. "Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." (Ga 12,32)

Nếu chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục nhìn lên Đức Giê-su bị treo trên Thập Giá và tôn thờ Đấng bị đâm thâu, thì không phải chỉ là để chiêm ngắm những đau khổ nhục nhằn của cuộc Thương Khó, và ăn năn hối lỗi vì tội lỗi chúng ta đã làm cho Người bị đóng đinh, bị đâm thâu, nhưng còn là vì vinh quang của Đấng nằm trên Thánh Giá vì mỗi lần Giáo Hội tưởng niệm Chúa đã chịu chết thì đồng thời cũng tuyên xưng người đã Phục Sinh. (x. Sách nghi thức Tuần Thánh)

Vâng, chính mầu nhiệm Phục Sinh, nghĩa là việc Chúa Giê-su sống lại từ trong kẻ chết mà Thập Giá trở thành Thánh Giá, giá cứu chuộc, giá của sự sống. Sự sống lại của Chúa đã mang lại cho Thập Giá một ý nghĩa tuyệt đối. Từ ấy, Thập Giá không còn phải là dụng cụ hành hình, tra tấn, là nhục hình nữa, mà trở thành Thánh Giá, là biểu tượng tình yêu của Thiên Chúa. Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì Thập Giá chẳng có ý nghĩa gì đối với chúng ta là những ki-tô hữu. Phải, "nếu Đức Ki-tô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng." (1Cr 15,14). Vì "Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người." (1Cr 15,19) Nhờ sự sống lại Thập Giá đã trở thành Thánh Giá, thành biểu tượng qua đó Thiên Chúa thể hiện tình yêu cứu độ của Ngài và vì thế Thánh Giá đáng tôn thờ và được tôn thờ.

"Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." (Ga 12,32)

Vâng, điểm quy chiếu của ngày hôm nay, khi Thập Giá được dựng lên, kéo mọi người đến, là một xì căng đan với người Do Thái, sự điên rồ với người Hy Lạp, tóm lại là sự kinh dị hãi hùng cho những người không tin, thì trong con mắt đức tin, sự tuyệt hảo trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được mở ra. Đó là kế hoạch yêu thương được ấp ủ trong lòng Thiên Chúa từ ngày nguyên tổ phạm tội đã được thực từng bước trong thời Cựu Ước nay được hoàn thiện nơi đồi Gôn-gô-tha. Chính trong kế hoạch yêu thương này, mà từ trên Thập Giá, Đấng chúng ta chiêm ngắm bị đâm thâu đã cầu nguyện cho mỗi chúng ta và cho toàn thể nhân loại : "Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm" (Lc 23,33) trước khi nói: "Mọi sự đã hoàn tất".

"Mọi sự đã hoàn tất". Hy lễ của Đức Giê-su giao hòa, một lần thay cho tất cả, trời với đất, Thiên Chúa với con người, bởi vì "mọi sự đã hoàn tất" trong chính mình Người trên Thập Giá. Chính trong hành động cao cả này mà tất cả lịch sử của nhân loại như bị ngừng lại, không phải để bị tiêu tan đi, nhưng là bước vào một trang sử mởi của mầu nhiệm cứu độ. Như tấm màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi, Đức Giê-su đã mở toang cửa trời giao hòa trời với đất, Thiên Chúa với con người.

Vâng, một lần thay cho tất cả, một lần là đủ (x. Dt 10,5-10), hy lễ của Chúa Giê-su giao hòa đất với trời, con người với Thiên Chúa. Trong hành vi cao cả này, Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu cứu độ của Ngài, Ngài đã trao hiến chính Con Một của mình để trong Người, A-đam Mới, vị Thượng Tế được chọn lựa giữa muôn người, Đấng trung gian duy nhất, mà chúng ta được tha thứ và dự phần vào ơn cứu độ của Người.

"Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." (Ga 12,32)

Thật vậy, ngôn ngữ của Thập Giá là kiệt tác sự khôn ngoan của Thiên Chúa (xem 1 Cr 1,18 ), "sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta." (Ep 3,10)

Chính vì thế mà khi Chúa Giê-su mời gọi ta: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo". (Lc 9,23). Người không chất gánh nặng cũng như sự đau khổ cho ta. Thập Giá mà Chúa Giê-su đòi hỏi chúng ta vác hàng ngày không còn là biểu tượng của sự dữ, sự ác hay đau khổ nữa, mà là biểu tượng của sự lành, của tình yêu, của ân huệ đến từ Thiên Chúa vì con người và cho hạnh phúc con người cũng như thế giới. Vác Thập Giá của mình với Chúa, là cộng tác vào công trình cứu độ của Người. "Tôi hoàn thành nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong sự đau khổ của Chúa Ki-tô cho thân thể người là Giáo Hội" (Cl 1,24) là như vậy.

Hiểu được điều này, ta không sợ nói đến vác Thập Giá theo Chúa hay mang Thập Giá trên mình như một biểu tượng của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, là dấu hiệu đặc trưng của các Kitô hữu. Bởi vì chúng ta đã biết và tin rằng Thập Giá dẫn đưa chúng ta đến sự sống. Qua Thập Giá đến vinh quang là thế. Hơn nữa, không phải chỉ bản thân mỗi chúng ta vác Thập Giá của mình, mà chính Chúa Giê-su vác cùng ta, với ta.

Biết vác Thập Giá mình theo Chúa hằng ngày thì ta sẽ biết sống như Thánh Phao-lô nói: "Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo." (Cl 3,12-14)

"Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi" (Ga 12,32). Điều nghịch lý của Thập Giá là đây: "Giờ Đức Giê-su bị treo cao trên Thập Giá, chính là giờ Người đánh bại Xa-tan, Người được tôn vinh và lôi kéo mọi người lên với Người."

Chúng ta hãy cùng ngước nhìn Thập Giá Chúa và cùng ngẫm xem Con Chúa Trời giải nghĩa chữ yêu: "Nầy là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con... Nầy là chén Máu Thầy sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội." Thật là "không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình." (Ga 15,13)

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi