Sách thiêng liêng

SGP, Q.1, Sức mạnh nội tâm, bài 7 : Đừng tự phụ vào ảo vọng

Ngày đăng:06-05-2017 |2:57 AM | 1559 Lượt xem

Quyển một

Bước vào đời sống công giáo :

Sức mạnh nội tâm

Bài bẩy

Đừng tự phụ vào ảo vọng

 

1 - Đừng dựa vào nguyờn sức con, nhưng hãy tin tưởng ở Thiên Chúa. Đúng hơn, con hãy dùng hết sức con, nhưng sức con phải tựa vào Chúa. Tựa vào Chúa, sức con sẽ được nâng cao nờn, Chúa sẽ liên tục thông sức Người cho con, như một suối không bao giờ cạn. Sức Người sẽ thành sức con, vì con đã kết hợp làm một với Người. Cũng có thể nói sức con đã thành sức Người, vì Người đã đến trong con, Người là đầu, con là chi thể của Người.

Thánh Phao-lô đã nói : Ai làm gì được tôi, trong Chúa là Đấng đã làm cho tôi nên mạnh.

Như vậy nếu con chỉ tin vào sức con thì thiệt thòi cho con biết chừng nào và con sẽ bị đánh bại. Hãy tin vào Chúa, Chúa sẽ cho con được mạnh sức.

2 - Không phải là dạy con tự khinh mình. Không được tự khinh mình. Chúa cũng không khinh con và rất quý con dẫu con yếu hèn tội lỗi. Chúa đã đựng nờn con cao trọng, sao lại tự khinh mình ?

Nhưng là dạy con phải tin vào Chúa, cậy vào Chúa, tựa vào Chúa kết hợp với Chúa, và con sẽ được nâng lên. Chúa sẽ nâng đỡ thiện chí. Kết hợp với Chúa, sức con tăng nờn gấp bội, và khi con mạnh tin, thì không phải chỉ tin vào mình thôi, mà là tin vào Chúa sống trong con.

Như vậy ta không có lý do gì mà tự phụ, mà tự hào kiêu căng, nhưng là hãnh diện vì Chúa, trong Chúa. Con sẽ luôn bình tĩnh, tin tưởng, mạnh dạn làm mọi sự trong Thánh Linh.

3 - Con cậy mình khoẻ mạnh hay nhan sắc thế nào được, vì một cơm bệnh cũng đủ làm cho con ra yếu đuối tàng tật. Con cậy mình tài năng sắc sảo thế nào được, vì chính là Chúa đã ban phát mọi ơn lành cho con. Con cậy mình giàu có quyền thế hơn người thế nào được, vì một thay đổi nhẹ cũng có thể làm con hết của cải và mất mọi quyền thế.

4 - Đừng tự phụ ở việc thiện con làm, vì con phán đoán khác loài người, và nhiều cái người đời cho là tốt, nhưng thật sự làm mất lòng Chúa.

Nếu con có đôi chút việc lành thì con hãy tạ ơn Chúa và hãy tạ ơn Chúa và hãy khiêm nhường. Hãy tin rằng con chưa làm được bao nhiêu, so với bổn phận con còn phải làm và nhiều kẻ khác còn làm tốt hơn con.

Đừng tự phụ mình hơn kẻ khác, biết đâu trước mặt Thiờn Chúa là Đấng thấu suốt lòng người, con còn kém họ. Đặt con dưới mọi người con không thiệt hại gì, nhưng đặt con trờn người khác, con sẽ bị thiệt hại rất nhiều.

Người khiêm nhường được bình an vô tận, kẻ kiờu căng lòng đầy phẫn uất và đố kị.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi