Sách thiêng liêng

SGP, Q.1, Sức mạnh nội tâm, bài 1 : Phải noi gương Chúa Giê-su

Ngày đăng:18-02-2017 |2:46 AM | 1745 Lượt xem

Quyển một

Bước vào đời sống công giáo :

Sức mạnh nội tâm 

Bài một

Phải noi gương Chúa Giê-su Ki-tô

1 - Chúa dạy : Ai theo Ta thì không đi trong tối tăm. Đó là điều Chúa Giê-su khuyên giục ta noi gương Người và cách ăn ở của Người, nếu ta muốn lòng được tràn đầy ánh sáng và thoát mọi tối tăm.

Chớ gì nỗ lực căn bản đời ta là tâm niệm và thực hành đời sống Chúa Ki-tô.

2 - Giáo lý của Chúa Ki-tô vượt hẳn mọi giáo lý của các thánh. Giáo lý của các thánh nhằm mục đích là dẫn ta đến cùng Chúa Giê-su để được sung mãn. Mỗi vị thánh chỉ là một tia sáng của Mặt Trời thánh thiện là Chúa Ki-tô.

Nhưng muốn lĩnh nhận được ánh sáng giáo lý của Chúa, cần phải có tinh thần của Người và sẽ tìm thấy Bánh Trời ẩn tàng ở đấy. Nhiều người năng nghe giảng Phúc Âm mà chẳng được biến đổi bao nhiêu, đó là vì họ thiếu tinh thần của Chúa Giê-su.

Ai muốn thấu suốt và nếm sự ngọt ngào của Chúa, phải tìm cách hướng đời sống mình cho phù hợp với đời sống của Người.

Ngược lại, ai muốn cho đời sống mình hằng ngày càng giống đời Chúa Giê-su hơn, phải tìm học hiểu Lời Chúa và xin Lời Chúa biến đổi mình.

ở đây có một sự liên hệ biện chứng bổ sung cho nhau. Càng cố gắng uốn nắn đời mình theo gương Chúa, thì càng có thuận lợi hiểu Lời Chúa sâu sắc hơn, càng hiểu Lời Chúa thì càng được thêm ơn uốn nắn đời mình hơn.

3 - Lý luận cao siêu về Thiên Chúa Ba Ngôi ích gì cho con nếu con thiếu lòng mến Chúa, thiếu khiêm nhường rèn luyện mình, từ bỏ tội lỗi và vì thế con mất lòng Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thật vậy những biện thuyết cao siêu không đủ để tạo thành người công chính và thánh thiện, những hiểu biết trong trí óc còn cần đem ra thực hành trong một đời sống trong sạch mới đẹp lòng Chúa.

Tìm hiểu ý nghĩa là cần thiết nhưng chưa đủ, tôi còn cần được động lòng thống hối vì mến Chúa và đem thực hiện đạo trong đời tôi. Con thông thạo cả Thánh Kinh, mọi lý thuyết triết học, ích gì cho con nếu rút cục con thiếu ân điển và tình yêu Thiên Chúa.

Đạo không phải chỉ là vấn đề óc, nhưng còn là vấn đề tim. Tìm hiểu Chúa chưa đủ, đấy mới là một bước, một mặt, con còn cần yêu mến Chúa, đấy là bước cốt yếu, mặt cốt yếu. Hơn thế, đạo còn là vấn đề thực hiện trong cuộc sống. Đạo bắt đầu từ óc, biến đổi tim, hướng kết hợp với Chúa, rồi phải chuyền sang chân tay làm việc cho Nước Chúa.

4 - Vậy tìm hiểu giáo lý ở óc mà thôi, rồi thôi, là hư vô, cốt yếu là con phải noi gương Chúa Ki-tô, từ óc đến tim, đến đời sống con.

Có nhiều ngáng trở, nào là mơ ước danh vọng, thu tích của cải, thèm muốn xác thịt, mong mỏi sống lâu... làm khó khăn trong việc noi gương Chúa Giê-su. Con hãy quyết tâm hướng lòng con về cùng Chúa Giê-su, hướng mọi sự về cùng Chúa thì đời con sẽ hạnh phúc và có trọng lượng bất diệt.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi