Sách Gương Phúc Q.1
SGP, Q.1, Sức mạnh nội tâm, bài 8 : Phải tránh sự quá thân mật
SGP, Q.1, Sức mạnh nội tâm, bài 8 : Phải tránh sự quá thân mật
Con đừng tưởng những người phú quý và quyền thế là khôn ngoan hơn. Đừng phỉnh nịnh người phú quý, đừng ưa thích ra mắt với người quyền thế. Để lo công việc cốt yếu của con, đấy không phải là nơi con n