Giáo lý Thánh Kinh
Con người làm chủ cả ngày Sa-bát (tiếp)
Con người làm chủ cả ngày Sa-bát (tiếp)
Dân tộc Việt Nam rất chú ý đến vấn đề thời gian, nhất là trong những hoàn cảnh quan trọng của cuộc sống mình : cưới xin, ma chay, xuất hành làm một việc lớn nào.
Con người làm chủ cả ngày Sa-bát
Con người làm chủ cả ngày Sa-bát
Đối với Đức Giêsu, con người mới thật quan trọng, và Người bảo : Ngày Sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Con người mới thật là quan trọng.
Chưa hề có ai nói như người này, lời giới thiệu
Chưa hề có ai nói như người này, lời giới thiệu
Lời của Đức Giêsu là những viên ngọc rất quý, có giá trị nuôi dưỡng tâm linh sâu xa. Đề tài thì mênh mông, sau đây chỉ xin chọn một số lời mà suy ngắm, mong rằng qua đấy có thể thấy phần nào Thầy chún