Giáo lý căn bản

Kinh bản hỏi về tình yêu Tổ Quốc

Ngày đăng:02-09-2018 |4:53 AM

Tám câu giáo lý về tình yêu tổ quốc dưới đây hầu như chỉ lấy lại các ý trong thư chung các Giám Mục Việt Nam năm 1980 và lời của các Giáo Tông Phao-lô VI và Gio-an  Phao-lô II, đặc biệt trong dịp gặp các Giám Mục Việt Nam sang Rô-ma viếng mộ hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô (1980).

62 - H  : Giáo dân sống giữa trần gian nghĩa là làm sao ?

T : Giáo dân ở giữa trần gian, nhưng không thuộc về trần gian, mà trần gian thuộc về giáo dân, sống giữa trần gian, giáo dân cũng phải nhờ ba chức năng là thầy cả, là tiên tri và là vua ở vị trí mình, mà hiểu biết làm chủ xây dựng trần gian đẹp như phác thảo đời sau, xứng đáng dâng lên Chúa, để được biến đổi thành Trời mới Đất mới đời đời.

63 - H : Riêng về đất nước và dân tộc mình, giáo dân phải có tâm tình làm sao?

T : Cộng đồng giáo dân sống trong lòng dân tộc theo lời Chúa và Giáo Hội dạy, phải quyết tâm gắn bó với vận mệnh quê hương, đồng hành với dân tộc, cùng chia sẻ một cộng đồng sinh mạng với dân tộc mình, vì quê hương mình là nơi được Chúa mời gọi làm con của Người, đất nước mình là nôi cưu mang mình trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con cái Chúa, dân tộc mình là cộng đồng mà Chúa trao cho mình phục vụ, với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa.

64 - H : Đất nước là nôi cưu mang mình trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con cái Chúa nghĩa là làm sao ?

T : Đất nước là nơi chôn nhau cắt rốn của chúng ta, thân xác chúng ta từ đất nước này mà thành, chúng ta được tham dự những kho tàng văn hoá, những giá trị luân lý tinh thần của dân tộc, nhờ được dạy dỗ học hành, chúng ta phải từ vốn liếng ấy như vật liệu Chúa ban mà sống làm con cái Chúa và xây dựng Nước Trời.

65 - H : Giáo dân phải đồng hành với dân tộc, cùng chia sẻ một cộng đồng sinh mạng với dân tộc mình nghĩa là làm sao ?

T : Giáo dân được liên kết với đời sống dân tộc bằng nhiều mối giây xã hội khác nhau, trở nên một thành phần sống động của cộng đồng dân tộc, cảm thông những vấn đề của dân tộc như của chính mình, và cùng toàn dân cố gắng giải quyết phát triển những giá trị tốt lành, sửa chữa những yếu kém thiếu sót, như người cùng hội cùng thuyền, sông chết với nhau, vui buồn sướng khổ cùng nhau, gian nguy hạnh phúc có nhau, không bao giờ tách rời phản bội dân tộc đất nước mình.

66 - H : Làm việc cho đất nước và dân tộc được phồn vinh là bổn phận của giáo dân nghĩa là làm sao ?

T : Đất nước và dân tộc vừa là gia nghiệp Chúa ban vừa là vật liệu xây dựng Nước Trời, vì vậy chính cách thức giáo dân làm việc cho cộng đồng dân tộc được phồn vinh là một phương thế rao giảng Phúc Âm, và chính nhờ đấy mà giáo dân được nhìn nhận là những công dân trung tín can đảm đáng tin đáng yêu của quê hương mình.

67 - H : Để biết sử dụng quyền làm chủ đất nước, giáo dân phải làm những sự nào ?

T : Để biết làm chủ đất nước cho tốt lành, giáo dân cần hiểu biết giỏi giang về mọi mặt đời sống đất nước, những giá trị vật chất tinh thần từ xưa đến nay, tình hình hiện tại, giỏi giang về khoa học kỹ thuật nghề nghiệp lao động, nhưng còn cần hơn là đời sống đạo và tâm hồn chính trực phải lớn lên song song với kiến thức và khoa học kỹ thuật để có thể làm chủ đất nước cách lành mạnh, thích hợp với lối sống Ki-tô giáo, thắng được mọi sai lầm tiêu cực xấu xa.

68 - H : Đạo có thể giúp giáo dân những trong đời sống giữa trần gian?

T : Trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, Phúc Âm cung cấp cho giáo dân ánh sáng và sức mạnh, để khắc phục các khó khăn và các xu hướng cá nhân ích kỷ, nêu cao tinh thần phục vụ của bác ái phổ quát, đặc biệt vạch cho lòng yêu nước một đích có giá trị vô cùng vững bền, là hướng tới Trời mới Đất mới, tỏng đó tất cả đều hoà hợp hạnh phúc, và khi phải chiến đấu xoá bỏ những điều tiêu cực, cho tự do, sự thật, công bằng và an bình, giáo dân có ơn Chúa Phục sinh, để mặc lấy con người mới công minh và thánh thiện.

69 - H : Còn về phần giáo đoàn sống trong lòng dân tộc phải như thế nào ?

T : Nhiệm vụ của giáo đoàn sống trong lòng dân tộc, là phải nắm vững đức tin, khám phá ra những giá trị riêng của dân tộc, từ đấy xây dựng một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc mình, cho đạo nhập thể vào đất nước dân tộc, trở thành Giáo Hội Công giáo thực sự, mà thực hành sứ mệnh cứu độ của mình.

 

PS : Ảnh minh họa sưu tầm trên net

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi