Tháng kính Thánh Tâm
Tiên tri Giê-rê-mi-a nói về tình yêu Chúa với Dân Người như tình vợ chồng
Tiên tri Giê-rê-mi-a nói về tình yêu Chúa với Dân Người như tình vợ chồng
Nếu ta để ý đạo của Giê-rê-mi-a đã gần đạo Phúc Âm, báo trước đạo Phúc Âm, tình yêu chân thành, đời sống nội tâm ưu tiên cho đời sống nghi lễ, tâm tình trên lời nói cử chỉ bề ngoài, đạo ăn rễ vào tâm
Tình Chúa yêu ta khắng khít như tình yêu vợ chồng
Tình Chúa yêu ta khắng khít như tình yêu vợ chồng
Thiên Chúa đến gần dân Người, Thiên Chúa yêu thương cách gần gũi, như chồng đối với vợ, tình yêu Thiên Chúa tự ví như chồng, dân Người như vợ, Chúa yêu dân người như chồng yêu vợ.
Tình yêu Chúa săn sóc con cái Người
Tình yêu Chúa săn sóc con cái Người
Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta vì yêu. Chúng ta là con cái của tình yêu, chính vì thế mà ta khám phá thấy một khía cạnh này nữa của tình yêu Chúa, đó là sự Chúa săn sóc con cái Người.
Cội rễ của tình yêu Chúa Giê-su
Cội rễ của tình yêu Chúa Giê-su
“Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biế
Những điều nên thận trọng khi sùng kính Trái Tim Chúa
Những điều nên thận trọng khi sùng kính Trái Tim Chúa
Tuy nhiên không phải vốn như vậy, nhất là thời đầu, Giáo hội cổ vũ sự tôn sùng Trái Tim Chúa, nhưng luôn đề phòng giáo dân đi lệch đường.
Nguồn gốc và mục đích tháng Trái Tim Chúa Giê-su
Nguồn gốc và mục đích tháng Trái Tim Chúa Giê-su
Mục đích sự tôn sùng trái tim Chúa là để chúng ta biết tình yêu Chúa đối với chúng ta là thế nào, biết không những bằng óc nhưng biết bằng tim của chúng ta, không phải chỉ là hiểu mà là cảm thấy.