Những vấn đề khác
Một cuộc cách mạng vĩ đại về tôn giáo ?
Một cuộc cách mạng vĩ đại về tôn giáo ?
Đây là ý tưởng, là trăn trở của Đức ông Lau-ren-sô. Ngài trăn trở phải thờ phượng Thiên Chúa như thế nào... đâu là đích cùng của việc thờ phượng, nhằm mục đích để nâng cao trình độ nhận thức về giáo l
Truyền thông với tâm thế hy vọng
Truyền thông với tâm thế hy vọng
Nếu có điều gì khác hơn, chắc là vì tôi mới đi dự Đại hội của Quốc vụ viện Truyền thông, từ ngày 3-5 tháng 5 năm 2017, tại Rôma. Vì thế xin chia sẻ một vài cảm nghĩ từ Đại hội
Phật tử và Kitô hữu: Cùng nhau bước đi trên con đường phi bạo lực
Phật tử và Kitô hữu: Cùng nhau bước đi trên con đường phi bạo lực
Năm nay chúng tôi muốn suy tư về nhu cầu cấp bách phải thúc đẩy một nền văn hoá hoà bình và phi bạo lực. Ngày nay, tôn giáo ngày càng trở thành mối bận tâm chính của thế giới...