Phim - ảnh
Lễ giỗ lần lần thứ năm Đức Ông Lau-ren-sô tại California
Lễ giỗ lần lần thứ năm Đức Ông Lau-ren-sô tại California
“Ngài thật là một chứng nhân sáng chói của đời sống Linh mục, lỗi lạc và thánh thiện ; Một mục tử trung kiên và tận tụy với đoàn chiên ; Một tông đồ nhiệt thành trong sứ mạng truyền giáo.
Thánh Lễ Giỗ Đức Ông Laurenso Phạm Hân Quynh lần thứ năm
Thánh Lễ Giỗ Đức Ông Laurenso Phạm Hân Quynh lần thứ năm
Thánh lễ do Đức Giám Mục Giu-se Vũ Văn Thiên chủ tế, conga đồng tế có linh mục đoàn giáo phận Hải Phòng và đông đảo bà con giáo dân trong giáo phận về dâng lễ cầu nguyện cho Đức Ông Laurensô Phạm Hân
Lược sử Đức ông Laurensô Phạm Hân Quynh
Lược sử Đức ông Laurensô Phạm Hân Quynh
Đức Ông Lôrenxô là chiến sỹ đức tin, người thợ chăm chỉ trong Vườn nho của Chúa, linh mục hết lòng yêu mến và xây dựng Giáo hội, bạn của những người nghèo, thầy thuốc về tinh thần và thể xác của bệnh